English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1875 - 603 Falkelva
(Objekt Id: 9229)
(Sist oppdatert: 18.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Sagfjorden (2130-1) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 545233 m. Nord: 7524881 m.
Lengdegrad: 16.0744130 Breddegrad: 67.8351860
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Granitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Granitt Klassifikasjon: blokker Farge: Grå
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Blokk"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Tysfjord-Rombaksbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bruddet ligger i en grå granitt, på nordsiden av en lav ås, med en benkning som er ganske horisontal. Granitten er en grå og grovkornet og forgneiset prekambrisk granitt. Den er benket med en benketykkelse på 3 dm til ca. 1 meter. Steinen ble alt vesentlig brukt til murestein og stabbestein innen regionen og til diverse fundamenter lokalt. Steinen ble også brukt til brukar. Ved E6 like sør for campingplassen på Falkelv kan en se et gammelt murt brokar av nøyaktig dimensjonerte granittblokker ved en rasteplass som mest sannsynlig stammer fra steinbruddet. Også i brua på E6 ved avkjøringen til bruddet er brukarene bygd av granittblokker. De siste årene har lokalfolk hentet blokker i det gamle bruddet til bruk for murer osv. utenfor private boliger. Vurdering Steinen som er tatt ut er en grå granitt. Benkningen har for liten mektighet for å få riktig store blokker fra forekomsten. Det er imidlertid svært enkel for å framskaffe regulære småblokk fra forekomsten til murestein. Stein til maskinmuring kan være et aktuelt produkt. Stabbestein er et uaktuelt produkt i dag. Som bygningsstein for flis og plater vil granitten være et meget lavt priset produkt. Mineralogi Hovedmineralene i granitten er feltspatt og kvarts og noe biotitt.
Historikk
Bruddet er et gammelt muresteins- og stabbesteinsbrudd. Det ble iallfall drevet under siste verdenskrig av russiske krigsfanger. Bruddet er ganske stort, bortimot 150 m langt og ligger langs en lav ås. Sålen synes å ha vært gjennomsnittlig ca. 10 brei og stuffen langs bruddet er opptil 5 m høy. Ut fra fra det relativt finkornede avhogget i haugene som ligger der i dag ser det ut til at blokkene til muring og stabbesteinene ble ferdighogd på stedet. Det er mulig at skrotet ble pukket for hånd av de russiske krigsfangene, kanskje for betongtilslag. Mellom Falkelv bru og Falkelv Camping står det et brukar av betong ved E6 for den framtidige jernbanen nordover. Stykkevis ble traseen ferdigstilt ved tyskernes fangeleirer helt fra Fauske og nordover Hamarøya. Det er mulig at den framtidige jernbanen skulle på sålen av steinbruddet.
Beliggenhet
Bruddet ligger på Hamarøya ved stedet Falkelv, skiltet ved E6. Til bruddet kommer en ved å ta vestover på en liten skogsvei som tar av sør for Falkelv Camping, like sør for bru på E6. Like på nordsiden av brua tar anleggsveien til kraftverksanleggende ved Rekvatnet av mot øst. Bruddet ligger nordøst for skogsveien før skogsveiens elvepassasje over Hofmannselva. Avstand fra E6 er ca. 500 m.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"


Faktaarket ble generert 29.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse