Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1870 - 601 Osvolldalen
(Object Id: 9236)
(Last updated: 04.04.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 523732 m. North: 7619595 m.
Longitude: 15.5851120 Latitude: 68.6871900
Show on map

Resource
Resource Type: Soapstone and serpentinite Resource Subtype: Soapstone
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 10.jan.2013 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Classification: Colour:
Play of colours : Uniformity: Poor
Lithology: Grain size:

Mineralogy:
Amphibole Major mineral (>10%)
Chlorite Major mineral (>10%)
Quartz Subordinate mineral (1-10%)

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Era: Proterozoic Period:
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form:
Main texture: Schistose
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Det som er registrert som kleberstein er en bløt klorittskifer. Denne ligger i en sone omgitt av mørke gneiser og er sannsynligvis en omvandlet tektonisk sone. Den kan ha stor utstrekning men er der den er kjent på grunn av overdekke. Den tektoniske sonen er hele tiden tynn og er neppe sammenhengende en slags form for kleberstein. Gneisene har et strøk NV-SØ med et fall på 30 – 65 grader mot SV. Mektigheten på sonen er lokalt her ca. 10 m. Tre små kropper stikker opp fra overdekket som består av jord og urmasser. Mineralogi Bergarten består i følge Frigstad (1974) av 50 – 60 % kloritt, 30 - 40 % hornblende og ca. 10 % sericitt. Det er litt sulfider i bergarten. Bruk Ingen anvendelse av klebersteinen er kjent. Vurdering Klebersteinen er en klorittskifer. Den er bløt, men fører ikke talk og er sterkt forskifret. Den ligger høyt oppe i en bratt fjellside. Forekomsten har ikke noe økonomisk potensial.
Historic
Det er ikke gjort prøveuttak, men lokaliteten ble befart av Frigstad (1974) etter forespørsel fra Sortland kommune.
Location
Koordinatene ikke bekreftet med nye kart men omregnet fra rapport av Frigstad (1974) tatt over i moderne koordinatsystem. Lokaliteten ligger i lia på sørsiden av Osvolldalen, i luftlinje ca. 7 km øst for Sortland sentrum. Letteste adkomst er fra Rv. 829, fra kryss på Osvoll. Ca. 4,5 km oppover Osvolldalen langs bygdeveien til Sørfjorden ligger forekomsten i den bratte dalsiden ca. 370 moh.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Tveten, E. , 1978
Svolvær. Berggrunnskart Svolvær M 1:250 000; trykt i farger
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart pages
Abstract:
Beskrivelsen finnes på kartet.

Frigstad, Ole F. , 1974
Klebersteinsundersøkelser i Osvolldalen, Sortland kommune, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1243/7;9 pages
Abstract:
På grunnlag av en henvendelse fra Sortland kommune ble en klebersteinsfore- komst i Osvolldalen befart 28/6-1974. Resultater av undersøkelsen: forekomsten består ikke av kleberstein slik man tidligere har trodd, men av klorittskifer. Den er bløt, men har ikke den nødvendige fasthet og motstandsdyktighet mot forvitring som kreves til bruk som bygningsstein. Vesentlig er det også at den vil misfarges av rust når tilskårne plater blir brukt utendørs. Dette er et stort problem også for kleberstein. Forekomstens plassering høyt oppe i en bratt fjellside gjør at et veianlegg til forekomsten vil bli uforholdsmessig dyrt. Dette i tillegg til vanskelige snøforhold gjør at forekomsten ikke er drivverdig.


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway