Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1875 - 604 Bognes
(Object Id: 9245)
(Last updated: 31.10.2012)

Location
County: Nordland Municipality: Hamarøy (1875)
Map 1:50000: Ulsvåg (1231-2) Map 1:250000: Narvik
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 543788 m. North: 7567446 m.
Longitude: 16.0574130 Latitude: 68.2171190
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Granite
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 21.03.2017)
Historical: No , (Confirmed 26.mar.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Bognes granitt, Pink Granite Classification: Massive blocks Colour: Pink
Play of colours : Uniformity: Good
Lithology: Grain size:

Mineralogy:
Potassic feldspar Major mineral (>10%)
Plagioclase Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Magnetite Accessory mineral (<1%)
Garnet Accessory mineral (<1%)
Opaque Accessory mineral (<1%)

Photo no. 1 showing Polert plate"

Operations
From - To Activity Comments
1990 Test mining Company/Institution :Prospektering AS

Deposit rock
Lithology: Granite Weathering colour:
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Dating: 1600 million year Method:
Genesis: Magmatic Form:
Main texture: Structureless
Main grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex: Parautokton
Igneous complex: Tysfjord-Rombak Batholith
Group: Tysfjordgranitten Formation:

Information(s) in free text format
Description
Granitten ved Bognes er en del av det Prekambriske grunnfjellet som har en alder på 17-1900 mill. år. Granitten er i varierende grad foliert og inneholder rester av eldre suprakrustalbergarter, særlig utover halvøya fra Bognes og nordover mot Korsnes og Tysnes. Grunnfjellsgranitten i området er i varierende grad oppsprukket. I bruddområdet er det lite oppsprekning og benkningen er ganske flat med benketykkelse på opptil et par meter. Det er ikke kjent noen referansebygg hvor steinen er brukt. Vurdering Steinen fra Bognes er homogen med en lineasjonstekstur. Den har en spesiell sandig rosa farge som i følge ASPRO var attraktiv i markedet. Prisen var visstnok ganske høy til å være en granitt. Flisene som ble produsert har ikke en god klang som tyder på en ikke alt for god teknisk kvalitet. Porøsiteten i granitten er høy. Granitten ligger meget gunstig til logistisk sett og det er mulig å ta ut stor blokk. Topografien for uttak er gunstig og betydelige reserver av samme typen stein er kartlagt (Røsholt 1987, 1993). Hultin (1996a) som har gjort markedsundersøkelsene sier at granitten med sin spesielle sandig rosa fargetone gir høyere pris enn granitt av lignende type. Mineralogi Granitten er middelskorning og består av grålig feltspatt som er svakt sandig rosa farget av hematitt. Kalifeltspatt, plagioklas og kvarts er hovedmineralene i bergarten. I underordnet mengde opptrer biotitt, magnetitt og kloritt som mørke mineraler i små flak. I aksessorisk mengde har bergarten magnetitt, granat, hematitt og titanitt. Litt kis finnes også anriket i tynne lag. Lokalt finnes det også tynne pegmatittiske slirer. I mikroskop kan en se oppsprekning i kornene og mindre hulrom som også stadfestes med høy vannabsorpsjon. Bognesgranitten er homogen i tekstur og er svakt foliert med svak lineasjon. Den har jevn kornstørrelse og viser markert forskjellig tekstur på polert flate etter hvilken sageretning som velges. Vinkelrett på lineasjonen viser den en retningsløs tekstur, mens den parallelt med lineasjonen viser den en klar gneisstruktur.
Historic
Prøvedrift på forekomsten ble ledet av ASPRO i 1991-92 (Røsholt 1993). Prøvedrift og en viss produksjon fant sted utover 1990-tallet. Salget av blokker sto hele tiden ASPRO for som oppga at prisen på steinen var ”nokså god”. Det ble funnet at de beste markedene for denne steinen var Tyskland, England og Østen (Hultin 1996a). En del blokker ble eksport, men av en del av blokkene ble det produsert flis av i Norge. Driften som senere ble gjort i samarbeid mellom grunneieren og en entreprenør fra Narvik (Ivar Hågensen) opphørte etter hvert. Senere har Sæves kjøpt rettighetene til forekomsten og de blokkene som lå lagret på stedet fra den tidligere driften. Blokkene har imidlertid de siste 10 årene ligget urørt. Det foreligger tekniske testeresultater for steinen.
Location
Bruddet for den sandfargede granitten på Bognes ligger ved E6 ca. 1 km sør for Bognes fergested. Bruddet for bygningstein ligger like overfor et brudd hvor granitten er tatt ut og knust til pukk og til utbedring av fergekaia for fergene fra Bognes til Lødingen og nordover E6 til Skarberget. Ved E6 og i pukkbruddet ligger det noen blokker av granitt fra bruddet for bygningstein.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddet"

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
BOG01-94 Hand specimen
N132 Hand specimen
Stored: Løkken
24017/N130 Hand specimen
Stored: Løkken
Comment: Granitt, rødlig
24434 Bedrock
Stored: Løkken
Comment: Granitt


The fact sheet was created on 28.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway