English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1875 - 604 Bognes
(Objekt Id: 9245)
(Sist oppdatert: 31.10.2012)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Ulsvåg (1231-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 543788 m. Nord: 7567446 m.
Lengdegrad: 16.0574130 Breddegrad: 68.2171190
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Granitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 26.mar.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Bognes granitt, Pink Granite Klassifikasjon: blokker Farge: Rosa
Fargespill: Homogenitet: God
Litologi: Kornstørrelse:

Mineralogi:
Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Magnetitt Aksessorisk mineral (<1%)
Granat Aksessorisk mineral (<1%)
Erts Aksessorisk mineral (<1%)

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1990 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Prospektering AS

Forekomstbergart
Litologi: Granitt Forvitringsfarge:
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Datering: 1600 million år Metode:
Genese: Dypbergart Form:
Hovedtekstur: Strukturløs
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Parautokton
Intrusivt komplex: Tysfjord-Rombaksbatolitten
Gruppe: Tysfjordgranitten Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Granitten ved Bognes er en del av det Prekambriske grunnfjellet som har en alder på 17-1900 mill. år. Granitten er i varierende grad foliert og inneholder rester av eldre suprakrustalbergarter, særlig utover halvøya fra Bognes og nordover mot Korsnes og Tysnes. Grunnfjellsgranitten i området er i varierende grad oppsprukket. I bruddområdet er det lite oppsprekning og benkningen er ganske flat med benketykkelse på opptil et par meter. Det er ikke kjent noen referansebygg hvor steinen er brukt. Vurdering Steinen fra Bognes er homogen med en lineasjonstekstur. Den har en spesiell sandig rosa farge som i følge ASPRO var attraktiv i markedet. Prisen var visstnok ganske høy til å være en granitt. Flisene som ble produsert har ikke en god klang som tyder på en ikke alt for god teknisk kvalitet. Porøsiteten i granitten er høy. Granitten ligger meget gunstig til logistisk sett og det er mulig å ta ut stor blokk. Topografien for uttak er gunstig og betydelige reserver av samme typen stein er kartlagt (Røsholt 1987, 1993). Hultin (1996a) som har gjort markedsundersøkelsene sier at granitten med sin spesielle sandig rosa fargetone gir høyere pris enn granitt av lignende type. Mineralogi Granitten er middelskorning og består av grålig feltspatt som er svakt sandig rosa farget av hematitt. Kalifeltspatt, plagioklas og kvarts er hovedmineralene i bergarten. I underordnet mengde opptrer biotitt, magnetitt og kloritt som mørke mineraler i små flak. I aksessorisk mengde har bergarten magnetitt, granat, hematitt og titanitt. Litt kis finnes også anriket i tynne lag. Lokalt finnes det også tynne pegmatittiske slirer. I mikroskop kan en se oppsprekning i kornene og mindre hulrom som også stadfestes med høy vannabsorpsjon. Bognesgranitten er homogen i tekstur og er svakt foliert med svak lineasjon. Den har jevn kornstørrelse og viser markert forskjellig tekstur på polert flate etter hvilken sageretning som velges. Vinkelrett på lineasjonen viser den en retningsløs tekstur, mens den parallelt med lineasjonen viser den en klar gneisstruktur.
Historikk
Prøvedrift på forekomsten ble ledet av ASPRO i 1991-92 (Røsholt 1993). Prøvedrift og en viss produksjon fant sted utover 1990-tallet. Salget av blokker sto hele tiden ASPRO for som oppga at prisen på steinen var ”nokså god”. Det ble funnet at de beste markedene for denne steinen var Tyskland, England og Østen (Hultin 1996a). En del blokker ble eksport, men av en del av blokkene ble det produsert flis av i Norge. Driften som senere ble gjort i samarbeid mellom grunneieren og en entreprenør fra Narvik (Ivar Hågensen) opphørte etter hvert. Senere har Sæves kjøpt rettighetene til forekomsten og de blokkene som lå lagret på stedet fra den tidligere driften. Blokkene har imidlertid de siste 10 årene ligget urørt. Det foreligger tekniske testeresultater for steinen.
Beliggenhet
Bruddet for den sandfargede granitten på Bognes ligger ved E6 ca. 1 km sør for Bognes fergested. Bruddet for bygningstein ligger like overfor et brudd hvor granitten er tatt ut og knust til pukk og til utbedring av fergekaia for fergene fra Bognes til Lødingen og nordover E6 til Skarberget. Ved E6 og i pukkbruddet ligger det noen blokker av granitt fra bruddet for bygningstein.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
BOG01-94 Håndstykke
N132 Håndstykke
Lager: Løkken
24017/N130 Håndstykke
Lager: Løkken
Kommentar: Granitt, rødlig
24434 Fastfjell
Lager: Løkken
Kommentar: Granitt


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse