Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1848 - 603 Lund, Steigen
(Object Id: 9254)
(Last updated: 29.10.2012)

Location
County: Nordland Municipality: Steigen (1848)
Map 1:50000: Steigen (2030-1) Map 1:250000: Bodø
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 494101 m. North: 7522428 m.
Longitude: 14.8599990 Latitude: 67.8166470
Show on map

Resource
Resource Type: Gneiss Resource Subtype: Gneiss
Brickstone(Y/N):
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 21.03.2017)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Steigen ortogneis,Nordland Rose,Arctic Pink Classification: Massive blocks Colour: Red
Play of colours : Uniformity: Good
Lithology: Grain size:

Mineralogy:
Plagioclase Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Potassic feldspar Major mineral (>10%)
Hornblende Subordinate mineral (1-10%)
Magnetite Subordinate mineral (1-10%)
Epidote Subordinate mineral (1-10%)
Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Zircon Accessory mineral (<1%)
Pyrrhotite Accessory mineral (<1%)
Pyrite Accessory mineral (<1%)
Apatite Accessory mineral (<1%)

Photo no. 1 showing Polert plate"

Operations
From - To Activity Comments
Test mining Company/Institution :Ankerske A/S
1987 - 1989 Test mining Company/Institution :A/S Prospektering
1989 Regular production Company/Institution :Steigen granitt/Adolfsen
1994 Regular production Company/Institution :Statsskog

Deposit rock
Lithology: Granitic gneiss Weathering colour:
Era: Proterozoic Period: Paleoproterozoic
Dating: 1600 million year Method:
Genesis: Form:
Main texture: Foliated
Main grain size: Medium - coarse grained (1 - >3mm) Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Paleoproterozoic
Province: Caledonian Basement Province
Geotec.unit: Tysfjord Complex
Tectonic complex: Parautochthon basement
Igneous complex: Tysfjord-Rombak Batholith
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Foliation

Information(s) in free text format
Description
Området har duse rosa-fargede middelskornede granitter som til en moderat grad er folierte. Den er markert forskjellig fra granitten som ble drevet ved Nordskot. Granitten fra Lund er ikke så frisk i fargen som ved Nordskot. Bergarten er imidlertid mer homogen ved Lund over store områder og topografien gunstigere for uttak. Det er heller ikke kjent at det står spenninger i fjellet i dette området. Aldersbestemmelse viser at granitten er prekambrisk (1600 mill. år). Det finnes resultater fra teknisk testing av granitten fra Lund gjort av Statskog Naturstein AS. Blokk fra bruddet på Lund ble eksportert blant annet til Asia. Flis fra granitten er brukt i Torgkvartalet i Stjørdal. Videre er steinen de siste årene brukt til uteanlegg i Bodø. Vurdering Granitten fra Lund er kanskje ikke så attraktiv som granitten fra Nordskot, som har friskere rød farge. Den er imidlertid bedre teknisk. Forholdene for drift ligger meget godt til rette ved Lund. Steinen vil være en lavprisstein. Statskog ønsker interessenter velkomne til å drive bruddet hvor alle formalitetene for drift er klare. Mineralogi Hovedmineralene i granitten er plagioklas, kvarts og kalifeltspatt. I underordnet mengde finnes hornblende, magnetitt, epidot og biotitt. Aksessorisk opptrer zirkon, magnetkis, svovekis og apatitt.
Examples
Gulvfliser, Torgkvartalet i Stjørdal. (Sund-forekomsten) Posthuset i Bodø (stein fra Morøy ved Grøtøy)
Location
Forekomsten Lund kommer en til ved å ta av fra E6 på Tømmerneset på Hamarøya mot Steigen på Rv. 835 helt til bunnen av Saursfjorden. Fra veikryss her tar en fylkesveien mot Nordskot. Bruddet ved Lund ligger ca. 11 km fra veikrysset i Saursfjorden og ca. 2 km opp langs en bygdevei mot NØ fra stedet Lund.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddet"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Gustavson, Magne; Blystad, Per , 1995
Bodø. Berggrunnskart Bodø M 1:250 000; trykt i farger
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart pages
Abstract:
Beskrivelsen finnes på kartet.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
24425 Block
Stored: Løkken
Comment: Granitt


The fact sheet was created on 19.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway