English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1848 - 603 Lund, Steigen
(Objekt Id: 9254)
(Sist oppdatert: 29.10.2012)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Steigen (1848)
Kart 1:50000: Steigen (2030-1) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 494101 m. Nord: 7522428 m.
Lengdegrad: 14.8599990 Breddegrad: 67.8166470
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Gneis Ressursundertype: Gneis
Murestein(Y/N):
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Steigen ortogneis,Nordland Rose,Arctic Pink Klassifikasjon: blokker Farge: Rød
Fargespill: Homogenitet: God
Litologi: Kornstørrelse:

Mineralogi:
Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Hornblende Underordnet mineral (1-10%)
Magnetitt Underordnet mineral (1-10%)
Epidot Underordnet mineral (1-10%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Zirkon Aksessorisk mineral (<1%)
Magnetkis Aksessorisk mineral (<1%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Prøvedrift Selskap/Institusjon:Ankerske A/S
1987 - 1989 Prøvedrift Selskap/Institusjon:A/S Prospektering
1989 Regulær drift Selskap/Institusjon:Steigen granitt/Adolfsen
1994 Regulær drift Selskap/Institusjon:Statsskog

Forekomstbergart
Litologi: Granittisk gneis Forvitringsfarge:
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Datering: 1600 million år Metode:
Genese: Form:
Hovedtekstur: Foliert
Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Tysfjordkomplekset
Tektonisk complex: Parautochthon basement
Intrusivt komplex: Tysfjord-Rombaksbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Foliasjon

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Området har duse rosa-fargede middelskornede granitter som til en moderat grad er folierte. Den er markert forskjellig fra granitten som ble drevet ved Nordskot. Granitten fra Lund er ikke så frisk i fargen som ved Nordskot. Bergarten er imidlertid mer homogen ved Lund over store områder og topografien gunstigere for uttak. Det er heller ikke kjent at det står spenninger i fjellet i dette området. Aldersbestemmelse viser at granitten er prekambrisk (1600 mill. år). Det finnes resultater fra teknisk testing av granitten fra Lund gjort av Statskog Naturstein AS. Blokk fra bruddet på Lund ble eksportert blant annet til Asia. Flis fra granitten er brukt i Torgkvartalet i Stjørdal. Videre er steinen de siste årene brukt til uteanlegg i Bodø. Vurdering Granitten fra Lund er kanskje ikke så attraktiv som granitten fra Nordskot, som har friskere rød farge. Den er imidlertid bedre teknisk. Forholdene for drift ligger meget godt til rette ved Lund. Steinen vil være en lavprisstein. Statskog ønsker interessenter velkomne til å drive bruddet hvor alle formalitetene for drift er klare. Mineralogi Hovedmineralene i granitten er plagioklas, kvarts og kalifeltspatt. I underordnet mengde finnes hornblende, magnetitt, epidot og biotitt. Aksessorisk opptrer zirkon, magnetkis, svovekis og apatitt.
Brukseksempler
Gulvfliser, Torgkvartalet i Stjørdal. (Sund-forekomsten) Posthuset i Bodø (stein fra Morøy ved Grøtøy)
Beliggenhet
Forekomsten Lund kommer en til ved å ta av fra E6 på Tømmerneset på Hamarøya mot Steigen på Rv. 835 helt til bunnen av Saursfjorden. Fra veikryss her tar en fylkesveien mot Nordskot. Bruddet ved Lund ligger ca. 11 km fra veikrysset i Saursfjorden og ca. 2 km opp langs en bygdevei mot NØ fra stedet Lund.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gustavson, Magne; Blystad, Per , 1995
Bodø. Berggrunnskart Bodø M 1:250 000; trykt i farger
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider
Abstrakt:
Beskrivelsen finnes på kartet.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
24425 Løsblokk
Lager: Løkken
Kommentar: Granitt


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse