English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1839 - 616 Evjen
(Objekt Id: 9255)
(Sist oppdatert: 30.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Saltstraumen (2029-3) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 473683 m. Nord: 7441176 m.
Lengdegrad: 14.3942810 Breddegrad: 67.0867280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Granitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Evjen granitt Klassifikasjon: blokker Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet: Dårlig
Litologi: Kornstørrelse:

Mineralogi:
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Zirkon Aksessorisk mineral (<1%)
Muskovitt Aksessorisk mineral (<1%)
Magnetitt Aksessorisk mineral (<1%)
Erts Aksessorisk mineral (<1%)

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1990 - 1995 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Evjen Granitt A/S
1995 Regulær drift Selskap/Institusjon:Evjen granitt (grunneier)

Forekomstbergart
Litologi: Granitt Forvitringsfarge:
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Dypbergart Form:
Hovedtekstur: Porfyrisk
Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Foliasjon

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Granitten er en del av Saltstraumen batolittområde og det er meget store reserver av granitt i området. I både vest og øst for granitten er kaledonske skifre. Granitten er oftest noe forgneiset og har noen tynne pegmatittstriper av kvarts og feltspatt. Det opptrer også noen finkornede aplittganger. Teksturen i bergarten er stedvis inhomogen. Steinen fra Beiarn er brukt i flere uteanlegg som i sentrene i Bodø, Nesttun, Inndyr, i Kabelvåg og Svolvær. Videre blir steinen brukt til gravstein, bautastein og benkeplater. Den er brukt i Skulpturlandskap Nordland som kunstverk, som gatestein og som flis. Ei steinhvelvbru er bygd av steinen ved rasteplass i Storvika i Gildeskål kommune. Største leveransen i 2009 var til perongene på bybanen i Bergen som er under bygging. Steinen vil bli brukt også i den fortsatte utbyggingen av Bybanen i Bergen. Vurdering Evjen-granitten er en helt standard lys granitt som finnes flere steder i Nordland. Driftsforholdene på Evja-halvøya er meget gode. Reservene er meget store i området ved bruddet og ellers i regionen. Mineralogi Bergarten er en grå middelskornet til grovkornet grålig hvit granitt med kalifeltspatt, plagioklas og kvarts som hovedmineraler, og biotitt som underordnet mineral. Aksessorisk opptrer zirkon, muskovitt, magnetitt og noen sulfidkorn. Sulfidkornene kan gi problemer med rustutfelling med bruk av steinen til uteanlegg. Lokalt kan bergarten være porfyrisk.
Brukseksempler
Bruksområder: gravsteiner, monumenter, bautaer, skulpturer, benkeplater, fliser, gatekantstein, murstein, trappestein, brannmurer, utemiljø-produkter Brukseksempler: * Skulpturlandskap Nordland, Beiarn * Skulptur, Polarsirkelsenteret, Saltfjellet * Steinhvelvbru ved rasteplass i Storvika i Gildeskål kommune. * Benker og bord på rasteplass til Statens Vegvesen ved Storvika i Gildeskål, utformet som en båt, - kombinasjon av tre og granitt er benyttet.
Historikk
Hilldor Johansen og sønnen Vidar startet på 1980-tallet et lite entreprenørselskap som i 1988 begynte å ta ut granitt som bygningstein på egen grunn. Uttaket av granitt fortsatte i beskjedent omfang utover 1990-tallet. Fra 1995 var det Vidar Johansen som sto for uttak. I 1998 ble selskapet Evjen Granittbrudd A/S med Vidar Johansen og Bjørn Liland som aksjonærer. I årene 2004 og 2005 hadde selskapet store leveranser av granitt til uteanlegg. Det ble levert plater av forskjellig tykkelse som var behandlet på forskjellig måte med sliping og flammebehandling. Selskapet sikret seg også rettighetene til pyroksenitten på Skaret i Tollådalen og leverte også noe av denne til uteanlegg. Selskapet Evjen Granittbrudd A/S gikk konkurs i 2008. Etter konkursen i 2008 kom det nye eiere inn. Det lokale kraftselskapet gikk gjennom sitt selskap Sjøfossen Næringsutvikling A/S, hvor også Beiarn kommune er med, inn og etablerte selskapet Evjen Granitt A/S. Disse driver i dag forekomsten. Produksjonen fra bruddet er hovedsakelig for det innenlandske marked. Det er tidligere hovedsakelig levert råblokk. De siste årene produseres ferdige varer for uteanlegg som enten slipte eller flammede plater.
Beliggenhet
Forekomsten til Evjen granitt AS ligger på halvøya Evja ca. 5 km inne i Beiarfjorden. Adkomst til bruddet er langs en sidevei fra Kystriksveien (Rv. 17), ca. 500 m sør for brua over Kjellingstraumen som er det smale utløpet av Beiarfjorden. Avstanden fra veikrysset til gården og Evjen granittbrudd er ca. 6 km.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Solli, A. , 1990
Saltstraumen. Berggrunnskart; Saltstraumen; 20293; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
EVJ01-94 Håndstykke
Prøvetaker: Tom Heldal/...Lager: Løkken


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse