Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 5035 - 606 Kvålsås 1
(Object Id: 9280)
(Last updated: 09.02.2010)
Belongs to the Province: Stjørdal-Gauldal fyllitt

Location
County: Trøndelag Municipality: Stjørdal (5035)
Map 1:50000: Stjørdal (1621-1) Map 1:250000: Trondheim
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 603504 m. North: 7029251 m.
Longitude: 11.0704230 Latitude: 63.3768600
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Phyllite
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 08.okt.2009 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Takskifer Classification: Cleaved slabs Colour: Black
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Phyllite Grain size: Fine grained (< 1 mm)

Photo no. 1 showing Håndstuff"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :30 / 60

Information(s) in free text format
Description
Skiferen er en svart fyllittskifer med tynne lag av kvartsittisk materiale. Stedvis inneholder den svovelkis og muligens også magnetkis som gir den brune spetter på lagflatene. Den har vært brutt for produksjon av takskifer. Mulighetene for å gjenoppta produksjonen synes å være små, da forekomstene idag ligger tett opp til bebyggelse og dyrket mark.
Location
Kvalsås 1 ligger i skogkanten like sør for et jorde sør for gården Kvålsås i Leksdalen.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing NØ-ende på bruddet"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Øvereng, Odd; Lund, Bjørn , 1984
Statusrapport for undersøkelser av industrimineraler og bygnings-stein i Nord-Trøndelag.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.84.061;37 pages
Abstract:
Rapporten gir status for undersøkelser av industrimineraler og bygnings- stein i Nord-Trøndelag og kommunene: Bjugn, Rissa, Roan, Osen, Ørland og Åfjord i Sør-Trøndelag. Statusrapporten bygger på opplysninger som finnes i NGU's arkiver. Rapporten er ment å skulle være et bidrag i planleggingen av et undersøk- elsesprogram for industrimineraler og bygningsstein under selve Nord-Trønd- elagsprogrammet. Det er også foreslått et program for rekognoserende under- søkelser av potensielle forekomster under fase 0. Rapporten vil bli revi- dert ved slutten av fase 0.

Gvein, Øyvind; Welde, H. , 1964
Geologisk undersøkelse av skifer i Nord-Trøndelag fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.583;56 pages
Abstract:
Oppdraget er gitt av Kontoret for områdeplanlegging i Nord-Trøndelag. Under arbeidet er befart brudd i drift eller brudd som har vært drevet, og felt som kan tenkes å føre brukbar skifer. Skiferområdene rapporteres kommunevis (Stjørdal, Meråker, Verdal, Snåsa). Stjørdal: Den vanligste skifer i området er fyllittskifer. Skal man gjøre en prioritering av skiferfeltene i Stjørdal, synes området mellom Kvålsås og Damtjern å komme i første rekke. Av de gamle brudd er det ingen som i utpreget grad ligger an for gjenopptagelse av driften. Meråker: Tre forekomster ble undersøkt. Det anbefales videre undersøkelser rundt Torsbjørka skiferforekomst. De øvrige befarte forekomster er sannsynlig- vis økonomisk uinteressante. Verdal: Av interessante forekomster i denne kommunen kan nevnes Billingselven og Våttåhaugen. Disse bør underkastes nøyere undersøkelser. Området mellom Leksdalsvann og Hatlingvann ble ikke befart, og dette må gjøres ved en seinere anledning. Snåsa: Interessante forekomster her er Mediås, Haugdal og Kvernangsgrunn. Videre undersøkelser som røsking og forsiktig prøvedrift kan trygt anbefales i disse forekomstene.

Gautneb, Håvard , 1991
Database over industrimineral forekomster i Nord-Trøndelag og Fosen, foreløpig versjon.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.91.267;75 pages
Abstract:
Rapporten gir en oversikt over samtlige forekomster av Industrimineraler i Nord-Trøndelag og Fosen. Rapporten gir navn, forekomstnr. UTM koordinater samt en kortfattet beskrivelse av alle forekomstene. Rapporter fra NGUs arkiv og bergarkivet er også knyttet til forekomstene. Sammen med rapporten følger en diskett med et database program for PC der søk og utlisting av forekomstene kan gjøres.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
1714606 Hand specimen
Sampler: Leif Furuhaug/...Stored: Løkken
Comment: Fyllitt

Name of Locality: Kvålsås 2
(Object Id: 19917 606,01,00)

Location
County: Trøndelag Municipality: Stjørdal (5035)
Map 1:50000: Stjørdal (1621-1) Map 1:250000: Trondheim
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 603562 m. North: 7029280 m.
Longitude: 11.0715940 Latitude: 63.3771100
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Phyllite
Brickstone(Y/N):
Importance
Historical: No , (Confirmed 27.aug.2009 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Bergarten er den samme som hovedbruddet. Også dette er vannfylt.
Location
Dette bruddet ligger 40-50 m ØNØ for hovedbruddet.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing En kant av bruddet"
Photo no. 2 showing En annen kant av bruddet"

Name of Locality: Kvålsås 3
(Object Id: 19920 606,02,00)

Location
County: Trøndelag Municipality: Stjørdal (5035)
Map 1:50000: Stjørdal (1621-1) Map 1:250000: Trondheim
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 603567 m. North: 7029166 m.
Longitude: 11.0716250 Latitude: 63.3760810
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Phyllite
Brickstone(Y/N):
Importance
Historical: No , (Confirmed 27.aug.2009 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Bruddet er, liksom de to andre Kvålsåsbruddene, et takskiferbrudd som er forlatt for ganske lenge siden. Men her har også vært uttak ganske nylig, om enn i beskjedent omfang. Ganske ferske spor etter saging direkte på stuff vitner om dette. Sannsynligvis er det større heller som er tatt ut. Bergarten er litt lysere (mørk grønn) i dette bruddet enn de to andre Kvålsåsbruddene.
Location
Bruddet ligger 100 m S for Kvålsås 2 helt nede ved elva Leksa.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Heller er saget rett ut av blotning"
Photo no. 2 showing Skrottippen"
Photo no. 3 showing Skrottippen med bruddet i bakgrunnen"

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
171460602 Hand specimen
Sampler: Leif Furuhaug/...Stored: Løkken
Comment: Fyllitt


The fact sheet was created on 23.05.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway