Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 5006 - 603 Ramstad
(Object Id: 9306)
(Last updated: 08.07.2021)

Location
County: Trøndelag Municipality: Steinkjer (5006)
Map 1:50000: Snåsavatnet (1723-2) Map 1:250000: Namsos
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 634998 m. North: 7105500 m.
Longitude: 11.7656000 Latitude: 64.0498590
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Quartzitic flagstone
Brickstone(Y/N): Y
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 21.03.2017)
Historical: No , (Confirmed 14.okt.2009 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Kvartsittskifer Classification: Cleaved slabs Colour: Gray
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Quartzrich flagstone Grain size: Medium - coarse grained (1 - >3mm)

Mineralogy:
Feldspar Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Mica Major mineral (>10%)

Photo no. 1 showing Murestein"
Photo no. 2 showing Skannet naturflate"

Amfibolittskifer Classification: Cleaved slabs Colour: Black
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Amphibolite Grain size: Medium grained (1-3 mm)

Photo no. 1 showing Naturflate"

Operations
From - To Activity Comments
- 2004 Regular production Company/Institution :Brødrene Eide Steinindustri AS
2004 Regular production Company/Institution :Anton Letnes Maskinentreprenør A/S

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :233 / 18

Information(s) in free text format
Description
Bruddet er drevet på to nivå. På nederste nivå er det største bruddet som består av grå kvartsittskifer, og på øverste nivå er to mindre brudd i svart biotitt-amfibolittisk skifer. Høydeforskjellen mellom øvre og nedre nivå er ca. 20 m. Kvartsittskiferen drives i dag utelukkende til muresteinsproduksjon, og det meste som selges er stor blokk (maskinstein) som brukes til forstøtningsmurer langs veier og lignende. Tidligere ble det produsert heller fra dette bruddet, men nåværende driver har ikke funnet det lønnsomt å drive med det. Bruddet drives nå mer som et sysselsettingstiltak i rolige tider for entreprenørfiraet som driver for tiden. Amfibolittskiferen på øvre nivå har tidligere vært produsert til takskifer. I dag er det ingen bryting her.
Location
Bruddet ligger 600 m øst for Ramstad gård sør for Kamberget. En privat vei tar av fra vei 274 mellom Røysing og Stod like sørvest for gården, og denne er adkomstvei til bruddet.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddet (øvre nivå)"
Photo no. 2 showing Bruddet (nedre nivå)"
Photo no. 3 showing Stor blokk i bruddet"
Photo no. 4 showing Forstøtningsmur"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Ross, H. N. , 1960
Rapport fra befaring av skiferfelt på gården Ramstad, Binde i Stod, Nord-Trøndelag fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5745;2 pages
Abstract:
På anmodning fra ordføreren i Stod ble det foretatt befaring av skiferfore- komstene på gården Ramstads grunn og nordvestover. Skiferdraget stryker i tilnærmet Ø-V-retning. Takskifer er tidligere brudt. Det største brudd var i drift under siste krig. Utbrutt masse har her ikke oversteget 10-15 m3. Bruddet ligger i en temmelig bratt skråning. Oppe i skråningen finnes flere små brudd. Skiferen er en kvartsittskifer med mørk grå til mørk grågrønn farge. Skiferen spalter lett i plater fra 1 til 2 cm tykkelse. Skiferen var "grodd" på spalteflatene. Heller ikke alle plater ble jevnt tykke. Platene viste også stedvis en svak krumning. Overalt er det små stikk tvers på lagningen. Skiferen vil med en del arbeid kunne gi brukbar takskifer og skiferfliser. Større plater vil man neppe kunne regne med. Man vil ved bryting raskt få betydelig overfjell. Det frarådes at man går til anlegg av skiferbrudd på dette feltet.

Gvein, Øyvind; Welde, H. , 1964
Geologisk undersøkelse av skifer i Nord-Trøndelag fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.583;56 pages
Abstract:
Oppdraget er gitt av Kontoret for områdeplanlegging i Nord-Trøndelag. Under arbeidet er befart brudd i drift eller brudd som har vært drevet, og felt som kan tenkes å føre brukbar skifer. Skiferområdene rapporteres kommunevis (Stjørdal, Meråker, Verdal, Snåsa). Stjørdal: Den vanligste skifer i området er fyllittskifer. Skal man gjøre en prioritering av skiferfeltene i Stjørdal, synes området mellom Kvålsås og Damtjern å komme i første rekke. Av de gamle brudd er det ingen som i utpreget grad ligger an for gjenopptagelse av driften. Meråker: Tre forekomster ble undersøkt. Det anbefales videre undersøkelser rundt Torsbjørka skiferforekomst. De øvrige befarte forekomster er sannsynlig- vis økonomisk uinteressante. Verdal: Av interessante forekomster i denne kommunen kan nevnes Billingselven og Våttåhaugen. Disse bør underkastes nøyere undersøkelser. Området mellom Leksdalsvann og Hatlingvann ble ikke befart, og dette må gjøres ved en seinere anledning. Snåsa: Interessante forekomster her er Mediås, Haugdal og Kvernangsgrunn. Videre undersøkelser som røsking og forsiktig prøvedrift kan trygt anbefales i disse forekomstene.

Øvereng, Odd; Lund, Bjørn , 1984
Statusrapport for undersøkelser av industrimineraler og bygnings-stein i Nord-Trøndelag.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.84.061;37 pages
Abstract:
Rapporten gir status for undersøkelser av industrimineraler og bygnings- stein i Nord-Trøndelag og kommunene: Bjugn, Rissa, Roan, Osen, Ørland og Åfjord i Sør-Trøndelag. Statusrapporten bygger på opplysninger som finnes i NGU's arkiver. Rapporten er ment å skulle være et bidrag i planleggingen av et undersøk- elsesprogram for industrimineraler og bygningsstein under selve Nord-Trønd- elagsprogrammet. Det er også foreslått et program for rekognoserende under- søkelser av potensielle forekomster under fase 0. Rapporten vil bli revi- dert ved slutten av fase 0.

Gautneb, Håvard , 1991
Database over industrimineral forekomster i Nord-Trøndelag og Fosen, foreløpig versjon.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.91.267;75 pages
Abstract:
Rapporten gir en oversikt over samtlige forekomster av Industrimineraler i Nord-Trøndelag og Fosen. Rapporten gir navn, forekomstnr. UTM koordinater samt en kortfattet beskrivelse av alle forekomstene. Rapporter fra NGUs arkiv og bergarkivet er også knyttet til forekomstene. Sammen med rapporten følger en diskett med et database program for PC der søk og utlisting av forekomstene kan gjøres.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
1702603 Hand specimen
Sampler: Leif Furuhaug/...Stored: Løkken
Comment: Kvartsittskifer


The fact sheet was created on 19.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway