Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4640 - 601 Lindane
(Object Id: 9409)
(Last updated: 14.03.2019)
Drill Cores: Linde

Location
County: Vestland Municipality: Sogndal (4640)
Map 1:50000: Balestrand (1317-3) Map 1:250000: Årdal
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 359517 m. North: 6778391 m.
Longitude: 6.3926980 Latitude: 61.1149620
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Granite
Brickstone(Y/N): Y
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 21.03.2017)
Historical: No , (Confirmed 12.jul.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Lindane Granitt Classification: Massive blocks Colour: Red
Play of colours : Uniformity: Good
Lithology: Granite Grain size: Medium - coarse grained (1 - >3mm)

Mineralogy:
Feldspar Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Mica Major mineral (>10%)

Photo no. 1 showing Polert flate"

Operations
From - To Activity Comments
- 1900 Regular production Company/Institution :Svensker
- 2000 Regular production Company/Institution :Førde Bygg A/S
2001 Regular production Company/Institution :Entreprenør Jarle Midttun
Ansatte: 1 - 2 mann.

Deposit rock
Lithology: Granite Weathering colour:
Era: Proterozoic Period:
Genesis: Form:
Main texture: Structureless
Main grain size: Medium - coarse grained (1 - >3mm) Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Exfoliation

Information(s) in free text format
Description
Bergarten er en rød til rosa granitt som er ganske homogen. Noen svensker drev her ved århundreskiftet. De tok ut materilale som de hugget til gatestein til levering i Bergen. Forekomsten er ikke særlig stor (detaljkartlegging anslår et utgående på ca. 35.000 m2). Klippeforsøk viser at bergarten er godt egnet til gatestein, murestein ol. Eksfoliasjon- eller avlastingssprekker er dominerende sprekkesystem. Disse opptrer parallellt overflaten. Ved overflaten er sprekkeavstanden 20 - 30 cm. Normalt vil sprekketettheten avta mot dypet, og en kan da forvente å få ut større blokk.
Examples
Entreprenør Jarle Midttun har foreløpig tatt ut svært lite materiale som hovedsakelig er levert til Førde Gneis A/S.
Location
Forekomsten ligger i slakt skrånende terreng ved Sognefjorden like ved riksvei 55, og avstanden til nærmeste tettsted, Balestrand, er 15 km.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Fra bruddet"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Lund, Bjørn; Heldal, Tom , 1996
Naturstein i Balestrand kommune
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.96.109;24 pages
Abstract:
I samarbeid med Balestrand kommune har NGU utført undersøkelser/befaringer av en rekke forekomster av blokkstein i kommunen. Undersøkelsene er konsentrert om varianter av rosa gneis/granittisk gneis. Størst potensiale ligger for disse fra Balestrand sentrum og sørover mot Nessane. Med hensyn til funn av migmatittgneis var undersøkelsen negativ. Videre undersøkelser ble konsentrert om rosa gneisgranitter/granitter. I vår tidligere Rapport 93.059 ble det pekt på en mulig forekomst ved Tue. Denne ligger imidlertid noe ugunstig til med hensyn til bebyggelse. En annen kjent forekomst ved Lindane ble derfor undersøkt i større detalj ut fra belig- genhet, kvalitet og at det knyttet seg mulige driftsinteresser til denne. Forekomsten ble kartlagt, mineralogisk undersøkt (mikroskopi), og det ble utført knekkforsøk for murstein samt sage- og prøvepoleringstester.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
24069 Block
Stored: Løkken
Comment: Rosa granitt med blå kvarts og biotitt
24070 Block
Stored: Løkken
Comment: Rød migmatittisk gneis, bånding og pegmatittårer.
24473 Block
Stored: Løkken
Comment: Granitt. Rød, noe foliert.


The fact sheet was created on 22.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway