English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4640 - 601 Lindane
(Objekt Id: 9409)
(Sist oppdatert: 14.03.2019)
Borkjerner: Linde

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Sogndal (4640)
Kart 1:50000: Balestrand (1317-3) Kart 1:250000: Årdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 359517 m. Nord: 6778391 m.
Lengdegrad: 6.3926980 Breddegrad: 61.1149620
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Granitt
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 12.jul.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Lindane Granitt Klassifikasjon: blokker Farge: Rød
Fargespill: Homogenitet: God
Litologi: Granitt Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm)

Mineralogi:
Feltspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Glimmer Hovedmineral (>10%)

Foto nr. 1 viser "Polert flate"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
- 1900 Regulær drift Selskap/Institusjon:Svensker
- 2000 Regulær drift Selskap/Institusjon:Førde Bygg A/S
2001 Regulær drift Selskap/Institusjon:Entreprenør Jarle Midttun
Ansatte: 1 - 2 mann.

Forekomstbergart
Litologi: Granitt Forvitringsfarge:
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Form:
Hovedtekstur: Strukturløs
Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Eksfoliasjon

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en rød til rosa granitt som er ganske homogen. Noen svensker drev her ved århundreskiftet. De tok ut materilale som de hugget til gatestein til levering i Bergen. Forekomsten er ikke særlig stor (detaljkartlegging anslår et utgående på ca. 35.000 m2). Klippeforsøk viser at bergarten er godt egnet til gatestein, murestein ol. Eksfoliasjon- eller avlastingssprekker er dominerende sprekkesystem. Disse opptrer parallellt overflaten. Ved overflaten er sprekkeavstanden 20 - 30 cm. Normalt vil sprekketettheten avta mot dypet, og en kan da forvente å få ut større blokk.
Brukseksempler
Entreprenør Jarle Midttun har foreløpig tatt ut svært lite materiale som hovedsakelig er levert til Førde Gneis A/S.
Beliggenhet
Forekomsten ligger i slakt skrånende terreng ved Sognefjorden like ved riksvei 55, og avstanden til nærmeste tettsted, Balestrand, er 15 km.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Fra bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lund, Bjørn; Heldal, Tom , 1996
Naturstein i Balestrand kommune
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.96.109;24 sider
Abstrakt:
I samarbeid med Balestrand kommune har NGU utført undersøkelser/befaringer av en rekke forekomster av blokkstein i kommunen. Undersøkelsene er konsentrert om varianter av rosa gneis/granittisk gneis. Størst potensiale ligger for disse fra Balestrand sentrum og sørover mot Nessane. Med hensyn til funn av migmatittgneis var undersøkelsen negativ. Videre undersøkelser ble konsentrert om rosa gneisgranitter/granitter. I vår tidligere Rapport 93.059 ble det pekt på en mulig forekomst ved Tue. Denne ligger imidlertid noe ugunstig til med hensyn til bebyggelse. En annen kjent forekomst ved Lindane ble derfor undersøkt i større detalj ut fra belig- genhet, kvalitet og at det knyttet seg mulige driftsinteresser til denne. Forekomsten ble kartlagt, mineralogisk undersøkt (mikroskopi), og det ble utført knekkforsøk for murstein samt sage- og prøvepoleringstester.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
24069 Løsblokk
Lager: Løkken
Kommentar: Rosa granitt med blå kvarts og biotitt
24070 Løsblokk
Lager: Løkken
Kommentar: Rød migmatittisk gneis, bånding og pegmatittårer.
24473 Løsblokk
Lager: Løkken
Kommentar: Granitt. Rød, noe foliert.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse