Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Deposit 4650 - 602 Sagefloten
(Object Id: 9424)
(Last updated: 28.05.2017)

Location
County: Vestland Municipality: Gloppen (4650)
Map 1:50000: Breim (1318-3) Map 1:250000: Årdal
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 360831 m. North: 6849109 m.
Longitude: 6.3640560 Latitude: 61.7496290
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Quartzitic flagstone
Brickstone(Y/N): Y
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 21.03.2017)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Murestein, stor og små Classification: Cleaved slabs Colour: Grayish
Play of colours : Uniformity: Medium good
Lithology: Quartzschist Grain size: Medium grained (1-3 mm)

Mineralogy:
Feldspar Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Muscovite Subordinate mineral (1-10%)

Photo no. 1 showing Muring ved R60, Stranda"
Photo no. 2 showing Muring ved R60, Stranda"
Photo no. 3 showing Håndstuff"

Skiferplater Classification: Colour:
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Grain size:

Photo no. 1 showing Naturflate"

Tråkkheller (villheller) Classification: Colour:
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Grain size:

Operations
From - To Activity Comments
2000 Regular production Company/Institution :Nordfjord Skifer A/S

Deposit rock
Lithology: Quartzrich flagstone Weathering colour:
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form:
Main texture: Schistose
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :300 / 10

Information(s) in free text format
Description
Ved Sagefloten, der veien fra gårdene Dale og Nederberg kommer ned til riksveien, er det periodevis tatt ut små mengder skifer. Bruddhøyden er vel 15 m og sonen kan følges 50 m oppetter riksveien. Glimmersjiktene, som skal gi skiferen den ønskede spaltbarhet, er diffuse og uregelmessige. Skiferen virker tung- og tyktspaltende samt oppsprukket. Bruddet var i periodevis drift frem til 2000 da regelmessig drift kom igang med hovedvekt på uttak av murestein og tråkkheller samt noe skifer. April 2009: Driften i bruddet har gått kontinuerlig siden Nordfjord Skifer AS startet i 2000, og i dag sysselsetter bedriften 6 mann. Murestein er det mest solgte produktet, på knekte flater får steinen vekslende lyse og mørkere lag som gir murene et dekorativt utseende som har slått godt an i markedet. Spalteflatene i bergarten er tilnærmet flattliggende, noe som er gunstig driftsmessig. Bedriften har flinke håndtverkere som har medført et godt rykte. Markedet er størst i Bergens-området og mot kysten av Møre og Romsdal hvor entreprenører og private er kjøpere av steinen som produseres. For tiden arbeides det med få utvidet bruddområdet til også å omfatte området mellom Sagefloten og Reed. I så fall vil det bli et stort, sammenhengende brudd langs veien på ca. 400 m.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Marineanlegg ved Breimsvatnet"
Photo no. 2 showing Marineanlegg ved Breimsvatnet"
Photo no. 3 showing Fra bruddet"
Photo no. 4 showing Uteanlegg med stein fra bruddet"
Photo no. 5 showing Bruk av heller på gårdsplass"
Photo no. 6 showing Trapp av heller"
Photo no. 7 showing Forstøtningsmur"
Photo no. 8 showing Fra bruddet"
Photo no. 9 showing Fra bruddet"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:

Lund, Bjørn ; Mikalsen, Trygve , 1979
Oversikt over Norges skiferforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1698; pages
Abstract:
Norges geologiske undersøkelse mottok i jan.79 en henvendelse fra Industridepartementet om å gi en samlet, kortfattet oversikt over Norges skiferforekomster. Alt materiale er tatt fra rapporter ved bergarkivet, NGU og de mest relevante opplysninger er samlet i vedlagte bilag. Bilagene er ordnet fylkesvis. Hver lokalitet er angitt med plottnr. som igjen refererer til vedlagte kart.

Name of Locality: Reed
(Object Id: 19813 602,01,00)

Location
County: Vestland Municipality: Gloppen (4650)
Map 1:50000: Breim (1318-3) Map 1:250000: Årdal
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 361088 m. North: 6848995 m.
Longitude: 6.3689980 Latitude: 61.7486960
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Quartzitic flagstone
Brickstone(Y/N):
Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Firmaet som driver Sagefloten-bruddet, Nordfjord Skifer AS, startet drift her. Bergart og beskrivelse av drift er som for Sagefloten.
Location
Dette bruddet ligger 200 m SØ for Sagefloten, helt inntil krysset hvor veien fra fra Dale og Nederberg kommer ned til riksveien.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Oversiktsbilde av bruddet"


The fact sheet was created on 27.11.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway