English version
NATURSTEINSDATABASEN
Forekomst 4650 - 602 Sagefloten
(Objekt Id: 9424)
(Sist oppdatert: 28.05.2017)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Gloppen (4650)
Kart 1:50000: Breim (1318-3) Kart 1:250000: Årdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 360831 m. Nord: 6849109 m.
Lengdegrad: 6.3640560 Breddegrad: 61.7496290
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Murestein, stor og små Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet: Middels god
Litologi: Kvartsskifer Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Mineralogi:
Feltspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)

Foto nr. 1 viser "Muring ved R60, Stranda"
Foto nr. 2 viser "Muring ved R60, Stranda"
Foto nr. 3 viser "Håndstuff"

Skiferplater Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Naturflate"

Tråkkheller (villheller) Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
2000 Regulær drift Selskap/Institusjon:Nordfjord Skifer A/S

Forekomstbergart
Litologi: Kvartsskifer Forvitringsfarge:
Genese: Sedimentær/metamorf Form:
Hovedtekstur: Skifrig
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :300 / 10

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Ved Sagefloten, der veien fra gårdene Dale og Nederberg kommer ned til riksveien, er det periodevis tatt ut små mengder skifer. Bruddhøyden er vel 15 m og sonen kan følges 50 m oppetter riksveien. Glimmersjiktene, som skal gi skiferen den ønskede spaltbarhet, er diffuse og uregelmessige. Skiferen virker tung- og tyktspaltende samt oppsprukket. Bruddet var i periodevis drift frem til 2000 da regelmessig drift kom igang med hovedvekt på uttak av murestein og tråkkheller samt noe skifer. April 2009: Driften i bruddet har gått kontinuerlig siden Nordfjord Skifer AS startet i 2000, og i dag sysselsetter bedriften 6 mann. Murestein er det mest solgte produktet, på knekte flater får steinen vekslende lyse og mørkere lag som gir murene et dekorativt utseende som har slått godt an i markedet. Spalteflatene i bergarten er tilnærmet flattliggende, noe som er gunstig driftsmessig. Bedriften har flinke håndtverkere som har medført et godt rykte. Markedet er størst i Bergens-området og mot kysten av Møre og Romsdal hvor entreprenører og private er kjøpere av steinen som produseres. For tiden arbeides det med få utvidet bruddområdet til også å omfatte området mellom Sagefloten og Reed. I så fall vil det bli et stort, sammenhengende brudd langs veien på ca. 400 m.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Marineanlegg ved Breimsvatnet"
Foto nr. 2 viser "Marineanlegg ved Breimsvatnet"
Foto nr. 3 viser "Fra bruddet"
Foto nr. 4 viser "Uteanlegg med stein fra bruddet"
Foto nr. 5 viser "Bruk av heller på gårdsplass"
Foto nr. 6 viser "Trapp av heller"
Foto nr. 7 viser "Forstøtningsmur"
Foto nr. 8 viser "Fra bruddet"
Foto nr. 9 viser "Fra bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:

Lund, Bjørn ; Mikalsen, Trygve , 1979
Oversikt over Norges skiferforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1698; sider
Abstrakt:
Norges geologiske undersøkelse mottok i jan.79 en henvendelse fra Industridepartementet om å gi en samlet, kortfattet oversikt over Norges skiferforekomster. Alt materiale er tatt fra rapporter ved bergarkivet, NGU og de mest relevante opplysninger er samlet i vedlagte bilag. Bilagene er ordnet fylkesvis. Hver lokalitet er angitt med plottnr. som igjen refererer til vedlagte kart.

Navn på lokalitet: Reed
(Objekt Id: 19813 602,01,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Gloppen (4650)
Kart 1:50000: Breim (1318-3) Kart 1:250000: Årdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 361088 m. Nord: 6848995 m.
Lengdegrad: 6.3689980 Breddegrad: 61.7486960
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Firmaet som driver Sagefloten-bruddet, Nordfjord Skifer AS, startet drift her. Bergart og beskrivelse av drift er som for Sagefloten.
Beliggenhet
Dette bruddet ligger 200 m SØ for Sagefloten, helt inntil krysset hvor veien fra fra Dale og Nederberg kommer ned til riksveien.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Oversiktsbilde av bruddet"


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse