English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4640 - 602 Leikanger
(Objekt Id: 9425)
(Sist oppdatert: 13.07.2012)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Sogndal (4640)
Kart 1:50000: Leikanger (1317-2) Kart 1:250000: Årdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 382506 m. Nord: 6785737 m.
Lengdegrad: 6.8144020 Breddegrad: 61.1884100
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N):
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 13.jul.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Klassifikasjon: Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur: Skifrig
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :45 / 35

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bruddet omtales av A. Helland i NGU Publikasjon nr.10 fra 1893. Et nytt boligfelt (1977) er bygd like nedenfor de gjengrodde bruddene. Mektighet på den drivbare sonen er ca. 2 m, men for å komme til den, måtte det fjernes 3-8 m med ubrukbar skifer. Glimmersjiktene er ofte dårlig utviklet og i tillegg er bergarten foldet. Kvalitet og beliggenhet tilsier at det er uaktuelt med drift her.
Beliggenhet
Oppe i lia ca. 500 m nordvest for Leikanger kirke og vel 170 m.o.h. ligger et eldre skiferbrudd.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Østligste del av bruddet, sett nordover"
Foto nr. 2 viser "Største bruddhøyde vel 10 m, sett nordover"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Helland, Amund , 1893
Tagskifere, heller og vekstene
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.10;1-178 sider

Ryghaug, Per , 1978
Undersøkelser av bygningstein.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11A;82 sider
Abstrakt:
I forbindelse med NGU 's Vestlandsprogram, hvor man er igang med registreringer og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man tilsammen 19 "skifer"-forekomster fordelt over 10 kommuner i Sogn og Fjordane fylke. Sletterust skiferfelt, Årdal kommune, ble viet spesiell oppmerksomhet ettersom det her forelå langt fremskredne planer om iverksetting av drift. NGU vil anbefale prøvedrift på forekomsten. Skiferlagene innen Stryn og Gloppen kommune er interessante og en vil ikke se bort fra at en ved ytterligere undersøkelser kan komme over drivverdige skiferfelter. I resten av de undersøkte forekomstene er ikke skiferen drivverdig med tanke på en regulær skiferdrift. Enkelte av disse kan imidlertid fortsatt gi villheller og grovere murstein for lokalt behov ved en leilighetsvis smådrift.


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse