Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4644 - 601 Dalsdalen
(Object Id: 9426)
(Last updated: 18.07.2012)

Location
County: Vestland Municipality: Luster (4644)
Map 1:50000: Lustrafjorden (1417-1) Map 1:250000: Årdal
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 416073 m. North: 6817836 m.
Longitude: 7.4240790 Latitude: 61.4851070
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Quartzitic flagstone
Brickstone(Y/N):
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 21.03.2017)
Historical: Yes , (Confirmed 18.jul.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Classification: Colour: Grayish
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Grain size:

Mineralogy:
Feldspar Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Mica Major mineral (>10%)
Titanite Accessory mineral (<1%)
Opaque Accessory mineral (<1%)
Chlorite Accessory mineral (<1%)
Calcite Accessory mineral (<1%)
Apatite Accessory mineral (<1%)

Operations
From - To Activity Comments
- 1967 Regular production

Deposit rock
Lithology: Quartzrich flagstone Weathering colour:
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form:
Main texture: Schistose
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :120 / 20

Information(s) in free text format
Description
To bruddområder ligger med 300 m`s avstand ved Kolstad i Dalsdalen. Hovedbruddet lengst fra veien og lengst nord er kvalitetsmessig klart best. Mektigheten er her 5 m og bergarten har godt utviklede glimmersjikt som er planparallelle. Overfjell vil imidlertid skape vansker for drift. Det gjenstår fortsatt endel skifer.
Location
Forekomsten er plottet på grunnlag av Ryghaugs beskrivelse samt å studere "Norge i Bilder". En ca. 300 m lang kjerrevei går i NV-lig retning mot plottepunktet.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Ryghaug, Per , 1978
Undersøkelser av bygningstein.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11A;82 pages
Abstract:
I forbindelse med NGU 's Vestlandsprogram, hvor man er igang med registreringer og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man tilsammen 19 "skifer"-forekomster fordelt over 10 kommuner i Sogn og Fjordane fylke. Sletterust skiferfelt, Årdal kommune, ble viet spesiell oppmerksomhet ettersom det her forelå langt fremskredne planer om iverksetting av drift. NGU vil anbefale prøvedrift på forekomsten. Skiferlagene innen Stryn og Gloppen kommune er interessante og en vil ikke se bort fra at en ved ytterligere undersøkelser kan komme over drivverdige skiferfelter. I resten av de undersøkte forekomstene er ikke skiferen drivverdig med tanke på en regulær skiferdrift. Enkelte av disse kan imidlertid fortsatt gi villheller og grovere murstein for lokalt behov ved en leilighetsvis smådrift.

Lund, Bjørn ; Mikalsen, Trygve , 1979
Oversikt over Norges skiferforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1698; pages
Abstract:
Norges geologiske undersøkelse mottok i jan.79 en henvendelse fra Industridepartementet om å gi en samlet, kortfattet oversikt over Norges skiferforekomster. Alt materiale er tatt fra rapporter ved bergarkivet, NGU og de mest relevante opplysninger er samlet i vedlagte bilag. Bilagene er ordnet fylkesvis. Hver lokalitet er angitt med plottnr. som igjen refererer til vedlagte kart.

Name of Locality: Dalsdalen 1
(Object Id: 23126 601,01,00)

Location
County: Vestland Municipality: Luster (4644)
Map 1:50000: Lustrafjorden (1417-1) Map 1:250000: Årdal
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 416360 m. North: 6817602 m.
Longitude: 7.4295750 Latitude: 61.4830660
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Quartzitic flagstone
Brickstone(Y/N):
Importance
Historical: Yes , (Confirmed 17.jul.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :120 / 20

Information(s) in free text format
Description
Bruddhøyden er her ca. 4 m, men det er kun de nederste 2 m som ser ut til å inneholde spaltbar skifer. Bergarten er en lys grønnlig grå, jevnkornig meta-arkose med kornstørrelse 0,1-0,5 mm.
Location
Bruddområdet ligger tett ved veien, ca. 300 m SV for hovedbruddet. Det er drevet usammenhengende flere steder i ca. 20 m lengde langs etter en fjellhammer på ca. 10 m høyde.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Ryghaug, Per , 1978
Undersøkelser av bygningstein.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11A;82 pages
Abstract:
I forbindelse med NGU 's Vestlandsprogram, hvor man er igang med registreringer og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man tilsammen 19 "skifer"-forekomster fordelt over 10 kommuner i Sogn og Fjordane fylke. Sletterust skiferfelt, Årdal kommune, ble viet spesiell oppmerksomhet ettersom det her forelå langt fremskredne planer om iverksetting av drift. NGU vil anbefale prøvedrift på forekomsten. Skiferlagene innen Stryn og Gloppen kommune er interessante og en vil ikke se bort fra at en ved ytterligere undersøkelser kan komme over drivverdige skiferfelter. I resten av de undersøkte forekomstene er ikke skiferen drivverdig med tanke på en regulær skiferdrift. Enkelte av disse kan imidlertid fortsatt gi villheller og grovere murstein for lokalt behov ved en leilighetsvis smådrift.


The fact sheet was created on 21.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway