English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4644 - 601 Dalsdalen
(Objekt Id: 9426)
(Sist oppdatert: 18.07.2012)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Luster (4644)
Kart 1:50000: Lustrafjorden (1417-1) Kart 1:250000: Årdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 416073 m. Nord: 6817836 m.
Lengdegrad: 7.4240790 Breddegrad: 61.4851070
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N):
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Ja , (Stadfestet 18.jul.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Klassifikasjon: Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Mineralogi:
Feltspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Glimmer Hovedmineral (>10%)
Titanitt Aksessorisk mineral (<1%)
Erts Aksessorisk mineral (<1%)
Kloritt Aksessorisk mineral (<1%)
Kalkspat Aksessorisk mineral (<1%)
Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
- 1967 Regulær drift

Forekomstbergart
Litologi: Kvartsskifer Forvitringsfarge:
Genese: Sedimentær/metamorf Form:
Hovedtekstur: Skifrig
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :120 / 20

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
To bruddområder ligger med 300 m`s avstand ved Kolstad i Dalsdalen. Hovedbruddet lengst fra veien og lengst nord er kvalitetsmessig klart best. Mektigheten er her 5 m og bergarten har godt utviklede glimmersjikt som er planparallelle. Overfjell vil imidlertid skape vansker for drift. Det gjenstår fortsatt endel skifer.
Beliggenhet
Forekomsten er plottet på grunnlag av Ryghaugs beskrivelse samt å studere "Norge i Bilder". En ca. 300 m lang kjerrevei går i NV-lig retning mot plottepunktet.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Ryghaug, Per , 1978
Undersøkelser av bygningstein.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11A;82 sider
Abstrakt:
I forbindelse med NGU 's Vestlandsprogram, hvor man er igang med registreringer og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man tilsammen 19 "skifer"-forekomster fordelt over 10 kommuner i Sogn og Fjordane fylke. Sletterust skiferfelt, Årdal kommune, ble viet spesiell oppmerksomhet ettersom det her forelå langt fremskredne planer om iverksetting av drift. NGU vil anbefale prøvedrift på forekomsten. Skiferlagene innen Stryn og Gloppen kommune er interessante og en vil ikke se bort fra at en ved ytterligere undersøkelser kan komme over drivverdige skiferfelter. I resten av de undersøkte forekomstene er ikke skiferen drivverdig med tanke på en regulær skiferdrift. Enkelte av disse kan imidlertid fortsatt gi villheller og grovere murstein for lokalt behov ved en leilighetsvis smådrift.

Lund, Bjørn ; Mikalsen, Trygve , 1979
Oversikt over Norges skiferforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1698; sider
Abstrakt:
Norges geologiske undersøkelse mottok i jan.79 en henvendelse fra Industridepartementet om å gi en samlet, kortfattet oversikt over Norges skiferforekomster. Alt materiale er tatt fra rapporter ved bergarkivet, NGU og de mest relevante opplysninger er samlet i vedlagte bilag. Bilagene er ordnet fylkesvis. Hver lokalitet er angitt med plottnr. som igjen refererer til vedlagte kart.

Navn på lokalitet: Dalsdalen 1
(Objekt Id: 23126 601,01,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Luster (4644)
Kart 1:50000: Lustrafjorden (1417-1) Kart 1:250000: Årdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 416360 m. Nord: 6817602 m.
Lengdegrad: 7.4295750 Breddegrad: 61.4830660
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 17.jul.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :120 / 20

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bruddhøyden er her ca. 4 m, men det er kun de nederste 2 m som ser ut til å inneholde spaltbar skifer. Bergarten er en lys grønnlig grå, jevnkornig meta-arkose med kornstørrelse 0,1-0,5 mm.
Beliggenhet
Bruddområdet ligger tett ved veien, ca. 300 m SV for hovedbruddet. Det er drevet usammenhengende flere steder i ca. 20 m lengde langs etter en fjellhammer på ca. 10 m høyde.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Ryghaug, Per , 1978
Undersøkelser av bygningstein.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11A;82 sider
Abstrakt:
I forbindelse med NGU 's Vestlandsprogram, hvor man er igang med registreringer og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man tilsammen 19 "skifer"-forekomster fordelt over 10 kommuner i Sogn og Fjordane fylke. Sletterust skiferfelt, Årdal kommune, ble viet spesiell oppmerksomhet ettersom det her forelå langt fremskredne planer om iverksetting av drift. NGU vil anbefale prøvedrift på forekomsten. Skiferlagene innen Stryn og Gloppen kommune er interessante og en vil ikke se bort fra at en ved ytterligere undersøkelser kan komme over drivverdige skiferfelter. I resten av de undersøkte forekomstene er ikke skiferen drivverdig med tanke på en regulær skiferdrift. Enkelte av disse kan imidlertid fortsatt gi villheller og grovere murstein for lokalt behov ved en leilighetsvis smådrift.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse