Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4640 - 603 Oktarskardkollen
(Object Id: 9430)
(Last updated: 16.07.2012)

Location
County: Vestland Municipality: Sogndal (4640)
Map 1:50000: Solvorn (1417-4) Map 1:250000: Årdal
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32 (Coordinates NOT confirmed)
East: 396743 m. North: 6797054 m.
Longitude: 7.0728470 Latitude: 61.2939650
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Quartzitic flagstone
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 13.jul.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Det er 4 hellebrudd ved foten av kollen på NV-siden; det største lengst nord. Det er her drevet på spredte benker langs etter en sone på ca. 4 m mektighet over en lengde på 60 m. De tre andre bruddene, som ligger noen hundre meter lenger SV, er vesentlig mindre. Spaltbarheten synes ikke å være helt god, og i tillegg ødelegges skiferen av tette stikk som gjør at det bare kan tas ut små heller.
Location
Bruddet ligger på NV-siden av Oktarskardkollen. Vanskelig å se akkurat hvor bruddet ligger på "Norge i Bilder", så reg.punkt er satt ut fra Ryghaugs (1977) beskrivelse.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Ryghaug, Per , 1978
Undersøkelser av bygningstein.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11A;82 pages
Abstract:
I forbindelse med NGU 's Vestlandsprogram, hvor man er igang med registreringer og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man tilsammen 19 "skifer"-forekomster fordelt over 10 kommuner i Sogn og Fjordane fylke. Sletterust skiferfelt, Årdal kommune, ble viet spesiell oppmerksomhet ettersom det her forelå langt fremskredne planer om iverksetting av drift. NGU vil anbefale prøvedrift på forekomsten. Skiferlagene innen Stryn og Gloppen kommune er interessante og en vil ikke se bort fra at en ved ytterligere undersøkelser kan komme over drivverdige skiferfelter. I resten av de undersøkte forekomstene er ikke skiferen drivverdig med tanke på en regulær skiferdrift. Enkelte av disse kan imidlertid fortsatt gi villheller og grovere murstein for lokalt behov ved en leilighetsvis smådrift.


The fact sheet was created on 22.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway