English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4640 - 603 Oktarskardkollen
(Objekt Id: 9430)
(Sist oppdatert: 16.07.2012)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Sogndal (4640)
Kart 1:50000: Solvorn (1417-4) Kart 1:250000: Årdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 396743 m. Nord: 6797054 m.
Lengdegrad: 7.0728470 Breddegrad: 61.2939650
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 13.jul.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Det er 4 hellebrudd ved foten av kollen på NV-siden; det største lengst nord. Det er her drevet på spredte benker langs etter en sone på ca. 4 m mektighet over en lengde på 60 m. De tre andre bruddene, som ligger noen hundre meter lenger SV, er vesentlig mindre. Spaltbarheten synes ikke å være helt god, og i tillegg ødelegges skiferen av tette stikk som gjør at det bare kan tas ut små heller.
Beliggenhet
Bruddet ligger på NV-siden av Oktarskardkollen. Vanskelig å se akkurat hvor bruddet ligger på "Norge i Bilder", så reg.punkt er satt ut fra Ryghaugs (1977) beskrivelse.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Ryghaug, Per , 1978
Undersøkelser av bygningstein.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11A;82 sider
Abstrakt:
I forbindelse med NGU 's Vestlandsprogram, hvor man er igang med registreringer og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man tilsammen 19 "skifer"-forekomster fordelt over 10 kommuner i Sogn og Fjordane fylke. Sletterust skiferfelt, Årdal kommune, ble viet spesiell oppmerksomhet ettersom det her forelå langt fremskredne planer om iverksetting av drift. NGU vil anbefale prøvedrift på forekomsten. Skiferlagene innen Stryn og Gloppen kommune er interessante og en vil ikke se bort fra at en ved ytterligere undersøkelser kan komme over drivverdige skiferfelter. I resten av de undersøkte forekomstene er ikke skiferen drivverdig med tanke på en regulær skiferdrift. Enkelte av disse kan imidlertid fortsatt gi villheller og grovere murstein for lokalt behov ved en leilighetsvis smådrift.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse