Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4643 - 604 Naddvik
(Object Id: 9437)
(Last updated: 27.02.2004)

Location
County: Vestland Municipality: Årdal (4643)
Map 1:50000: Lærdalsøyri (1417-2) Map 1:250000: Årdal
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 422595 m. North: 6785211 m.
Longitude: 7.5600110 Latitude: 61.1936710
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Trondhjemite
Brickstone(Y/N):
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 21.03.2017)
Historical: Yes , (Confirmed 06.jul.2001 by Tom Heldal)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Sognegranitt Classification: Massive blocks Colour: White
Play of colours : Uniformity: Poor
Lithology: Granodiorite Grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm)

Mineralogy:
Quartz Major mineral (>10%)
Potassic feldspar Major mineral (>10%)
Plagioclase Major mineral (>10%)
Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Zircon Accessory mineral (<1%)
Muscovite Accessory mineral (<1%)
Titanite Accessory mineral (<1%)
Ilmenite Accessory mineral (<1%)
Epidote Accessory mineral (<1%)
Chlorite Accessory mineral (<1%)
Apatite Accessory mineral (<1%)
Magnetite Accessory mineral (<1%)

Photo no. 1 showing Sognegranitt, polert plate"

Operations
From - To Activity Comments
1911 - 1972 Regular production Drift foregikk i perioder innenfor dette tidsintervallet.

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Genesis: Magmatic Form: Irregular
Main texture: Granoblastic
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period:
Province: Caledonian Basement Province
Geotec.unit: Jotun Nappe Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Drift på flere forekomster i området foregikk mellom 1911 og 1972. På Naddviksiden lå det flere brudd langs en strekning på et par km.Langs sjøen er disse delvis ødelagt av veibygging på 1990-tallet. Forekomstens koordinat er satt i den antatt vestligse delen av området, i et brudd som ligger noe lengre oppe fra sjøen enn ellers vanlig. Bruddet befinner seg i bratt fjellskråning (30-40 grader), der det er drevet på terrengparallelle benker, fra 0.3 til 1 meter tykke. Det er drevet ned til 5-6 meter under terrengoverflaten. Sognegranitten er en svært lys granodiorit, og er i noen sammenhenger også kalt trondhjemitt. Sognegranitten har karakter av å være et stort gangkompleks mer enn en sammenhengende kropp. Følgelig er den ganske inhomogen, der grenser mellom ulike granittfaser, inneslutninger av gneis og senere ganger er vanlig å observere. De beste variantene fra forekomsten er svært lys på farge og den "hviteste" av norske granitter og trondhjemitter. Det finnes også noe gråere og mer sortspettete varianter i forekomsten. Det foreligger ingen anslag på fordeling av disse undertypene. Blokkstørrelsen begrenses i første rekke av terrengparallell oppsprekning (benkning). Det er mulig å ta ut stein i forekomsten, men terrengforholdene og nærhet til trafikkert vei vil gjøre dette meget vanskelig driftsteknisk.
Examples
Sognegranitten regnes som sterk og holdbar, men misfarging (gulning) kan, i likhet med andre lyse granitter, forekomme ved kontinuerlig fuktpåvirkning over tid grunnet utluting av jern fra biotitt. Eksempler på bruk: Bergens Privatbank (1913), Bergen (huggete plater i øvre del av fasaden) Grand hotell (1912), Oslo (fasadeplater) Hyppig forekommende som brostein i Bergen og i lokale grunnmurer.
Historical significance
Svært mye anvendt som hvit brostein i Bergen på begynnelsen av 1900-tallet.
Location
Forekomsten ligger ved sydsiden av Sognefjorden like vest for Naddvik. Bruddet ligger like ovenfor veien rett før en tunnel. Terrenget er meget bratt og ulendt i området.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Parti fra bruddet."
Photo no. 2 showing Gang i granitten"
Photo no. 3 showing Låvemur, Naddvik"

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
24014 Block
Stored: Løkken
Comment: Trondhjemitt
24015 Block
Stored: Løkken
Comment: Trondhjemitt
24098 Block
Stored: Løkken
Comment: Trondhjemitt. Typeprøve fra A/S Fjordgranitt

Name of Locality: Naddvik1
(Object Id: 12733 604,01,00)

Location
County: Vestland Municipality: Årdal (4643)
Map 1:50000: Lærdalsøyri (1417-2) Map 1:250000: Årdal
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 424509 m. North: 6785238 m.
Longitude: 7.5955770 Latitude: 61.1942780
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Trondhjemite
Brickstone(Y/N):
Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Sognegranitt Classification: Massive blocks Colour: White
Play of colours : Uniformity: Poor
Lithology: Granodiorite Grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm)

Photo no. 1 showing Sognegranitt, polert plate"

Information(s) in free text format
Description
Gammelt brudd som utgjør den østligste delen av Naddvikforekomsten. Bruddet er delvis fjernet av veibygging på 90-tallet, men har antakelig vært drevet fra sjøen og oppover i minst hundre meters bredde. Området er ikke fullt så bratt som lengre vest, og er trolig det beste i Naddvikområdet mht. reserver og muligheter for å drive. Se for øvrig beskrivelser om hovedforekomsten.
Location
Lokaliteten ligger noen km vest for Naddvik, i og langs ny vei. Terrenget er bratt (20 grader).

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing parti fra bruddet"


The fact sheet was created on 21.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway