English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4643 - 604 Naddvik
(Objekt Id: 9437)
(Sist oppdatert: 27.02.2004)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Årdal (4643)
Kart 1:50000: Lærdalsøyri (1417-2) Kart 1:250000: Årdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 422595 m. Nord: 6785211 m.
Lengdegrad: 7.5600110 Breddegrad: 61.1936710
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Trondhjemitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Ja , (Stadfestet 06.jul.2001 av Tom Heldal)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Sognegranitt Klassifikasjon: blokker Farge: Hvit
Fargespill: Homogenitet: Dårlig
Litologi: Granodioritt Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Mineralogi:
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Zirkon Aksessorisk mineral (<1%)
Muskovitt Aksessorisk mineral (<1%)
Titanitt Aksessorisk mineral (<1%)
Ilmenitt Aksessorisk mineral (<1%)
Epidot Aksessorisk mineral (<1%)
Kloritt Aksessorisk mineral (<1%)
Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Magnetitt Aksessorisk mineral (<1%)

Foto nr. 1 viser "Sognegranitt, polert plate"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1911 - 1972 Regulær drift Drift foregikk i perioder innenfor dette tidsintervallet.

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Dypbergart Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Granoblastisk
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Jotundekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Drift på flere forekomster i området foregikk mellom 1911 og 1972. På Naddviksiden lå det flere brudd langs en strekning på et par km.Langs sjøen er disse delvis ødelagt av veibygging på 1990-tallet. Forekomstens koordinat er satt i den antatt vestligse delen av området, i et brudd som ligger noe lengre oppe fra sjøen enn ellers vanlig. Bruddet befinner seg i bratt fjellskråning (30-40 grader), der det er drevet på terrengparallelle benker, fra 0.3 til 1 meter tykke. Det er drevet ned til 5-6 meter under terrengoverflaten. Sognegranitten er en svært lys granodiorit, og er i noen sammenhenger også kalt trondhjemitt. Sognegranitten har karakter av å være et stort gangkompleks mer enn en sammenhengende kropp. Følgelig er den ganske inhomogen, der grenser mellom ulike granittfaser, inneslutninger av gneis og senere ganger er vanlig å observere. De beste variantene fra forekomsten er svært lys på farge og den "hviteste" av norske granitter og trondhjemitter. Det finnes også noe gråere og mer sortspettete varianter i forekomsten. Det foreligger ingen anslag på fordeling av disse undertypene. Blokkstørrelsen begrenses i første rekke av terrengparallell oppsprekning (benkning). Det er mulig å ta ut stein i forekomsten, men terrengforholdene og nærhet til trafikkert vei vil gjøre dette meget vanskelig driftsteknisk.
Brukseksempler
Sognegranitten regnes som sterk og holdbar, men misfarging (gulning) kan, i likhet med andre lyse granitter, forekomme ved kontinuerlig fuktpåvirkning over tid grunnet utluting av jern fra biotitt. Eksempler på bruk: Bergens Privatbank (1913), Bergen (huggete plater i øvre del av fasaden) Grand hotell (1912), Oslo (fasadeplater) Hyppig forekommende som brostein i Bergen og i lokale grunnmurer.
Historisk betydning
Svært mye anvendt som hvit brostein i Bergen på begynnelsen av 1900-tallet.
Beliggenhet
Forekomsten ligger ved sydsiden av Sognefjorden like vest for Naddvik. Bruddet ligger like ovenfor veien rett før en tunnel. Terrenget er meget bratt og ulendt i området.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Parti fra bruddet."
Foto nr. 2 viser "Gang i granitten"
Foto nr. 3 viser "Låvemur, Naddvik"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
24014 Løsblokk
Lager: Løkken
Kommentar: Trondhjemitt
24015 Løsblokk
Lager: Løkken
Kommentar: Trondhjemitt
24098 Løsblokk
Lager: Løkken
Kommentar: Trondhjemitt. Typeprøve fra A/S Fjordgranitt

Navn på lokalitet: Naddvik1
(Objekt Id: 12733 604,01,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Årdal (4643)
Kart 1:50000: Lærdalsøyri (1417-2) Kart 1:250000: Årdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 424509 m. Nord: 6785238 m.
Lengdegrad: 7.5955770 Breddegrad: 61.1942780
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Trondhjemitt
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Sognegranitt Klassifikasjon: blokker Farge: Hvit
Fargespill: Homogenitet: Dårlig
Litologi: Granodioritt Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Foto nr. 1 viser "Sognegranitt, polert plate"

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Gammelt brudd som utgjør den østligste delen av Naddvikforekomsten. Bruddet er delvis fjernet av veibygging på 90-tallet, men har antakelig vært drevet fra sjøen og oppover i minst hundre meters bredde. Området er ikke fullt så bratt som lengre vest, og er trolig det beste i Naddvikområdet mht. reserver og muligheter for å drive. Se for øvrig beskrivelser om hovedforekomsten.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger noen km vest for Naddvik, i og langs ny vei. Terrenget er bratt (20 grader).

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "parti fra bruddet"


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse