Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4646 - 601 Hovden
(Object Id: 9441)
(Last updated: 19.07.2012)

Location
County: Vestland Municipality: Fjaler (4646)
Map 1:50000: Dale (1117-1) Map 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 295617 m. North: 6802491 m.
Longitude: 5.1832490 Latitude: 61.3028190
Show on map

Resource
Resource Type: Other natural stone Resource Subtype: Eclogite
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 21.03.2017)
Historical: No , (Confirmed 19.jul.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Hovden-forekomsten består av metakoronitt som står opp som en kolle i terrenget. Den har et overveiende fall mot syd, og er linseformet. Nær grensene til sidebergartene er metakoronitten sterkt foliert, og likner på Melkevika-forekomsten; dog med mindre innhold av glimmer, og dermed noe mørkere i utseende. Nær toppen av Hovden opptrer mindre deformert (mindre foliert) koronitt, som er mer kontrastrik og har en atskillig grovere koronastruktur enn de folierte typene. Sprekketettheten er høy til svært høy i hele forekomsten. Likeså opptreden av tette, svarte stikk. Det er videre tvilsomt om bergartens utseende er av interesse som naturstein. Det er ingen brudd i forekomsten.
Location
Forekomsten ligger rundt fjellet Hovden (154 moh), vel 1 km vest for Saurdalsvatnet i Gjølanger.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Heldal, Tom; Lund, E. , 1993
Blokksteinsundersøkelser i Sogn og Fjordane
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.93.059;125 pages
Abstract:
I samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune har NGU og Mineralutvikling A/S utført undersøkelser/befaringer av en rekke forekomster av blokkstein i fylket. I tillegg er et omfattende skriftlig materiale fra tidligere undersøkelser og driftsperioder gjennomgått og sammenstilt. To forekomster av lys tonalitt (Trondhjemitt; Årdal og Bremanger), to forekomster av rosa gneis (Leikanger og Balestrand) og en forekomst av porfyrgranitt (Hafslo) er interessant i natursteinsammenheng, og videre under- søkelser/tiltak bør konsentreres rundt disse. Under visse forutsetninger kan undersøkelser også gjøres ved flere forekomster. En rekke forekomster/lokali- teter blir i rapporten vurdert som uinteressante.


The fact sheet was created on 22.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway