English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4646 - 601 Hovden
(Objekt Id: 9441)
(Sist oppdatert: 19.07.2012)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Fjaler (4646)
Kart 1:50000: Dale (1117-1) Kart 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 295617 m. Nord: 6802491 m.
Lengdegrad: 5.1832490 Breddegrad: 61.3028190
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Annen naturstein Ressursundertype: Eklogitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 19.jul.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Hovden-forekomsten består av metakoronitt som står opp som en kolle i terrenget. Den har et overveiende fall mot syd, og er linseformet. Nær grensene til sidebergartene er metakoronitten sterkt foliert, og likner på Melkevika-forekomsten; dog med mindre innhold av glimmer, og dermed noe mørkere i utseende. Nær toppen av Hovden opptrer mindre deformert (mindre foliert) koronitt, som er mer kontrastrik og har en atskillig grovere koronastruktur enn de folierte typene. Sprekketettheten er høy til svært høy i hele forekomsten. Likeså opptreden av tette, svarte stikk. Det er videre tvilsomt om bergartens utseende er av interesse som naturstein. Det er ingen brudd i forekomsten.
Beliggenhet
Forekomsten ligger rundt fjellet Hovden (154 moh), vel 1 km vest for Saurdalsvatnet i Gjølanger.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Heldal, Tom; Lund, E. , 1993
Blokksteinsundersøkelser i Sogn og Fjordane
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.93.059;125 sider
Abstrakt:
I samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune har NGU og Mineralutvikling A/S utført undersøkelser/befaringer av en rekke forekomster av blokkstein i fylket. I tillegg er et omfattende skriftlig materiale fra tidligere undersøkelser og driftsperioder gjennomgått og sammenstilt. To forekomster av lys tonalitt (Trondhjemitt; Årdal og Bremanger), to forekomster av rosa gneis (Leikanger og Balestrand) og en forekomst av porfyrgranitt (Hafslo) er interessant i natursteinsammenheng, og videre under- søkelser/tiltak bør konsentreres rundt disse. Under visse forutsetninger kan undersøkelser også gjøres ved flere forekomster. En rekke forekomster/lokali- teter blir i rapporten vurdert som uinteressante.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse