Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4613 - 603 Rubbestadneset
(Object Id: 9464)
(Last updated: 14.10.2014)

Location
County: Vestland Municipality: Bømlo (4613)
Map 1:50000: Fitjar (1114-1) Map 1:250000: Haugesund
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 290871 m. North: 6636478 m.
Longitude: 5.2703980 Latitude: 59.8130600
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Granite
Brickstone(Y/N): Y
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 14.okt.2014 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Granitt Classification: Massive blocks Colour: Red
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Granite Grain size: Medium - coarse grained (1 - >3mm)

Photo no. 1 showing Håndstuff"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Bergarten er en massiv, middels- til grovkornet granitt. Det er mange uttakssteder rundt Innværsfjorden, men hovedbruddet var ved Rubbestadneset. Her ble det tatt stein til Skoltegrunnsmoloen i Bergen. "Skoltegrunnsmoloen eller Moljen, bygd 1863–68 som bølgebryter ved innseilingen til Vågen. Tanken om en molo var lansert allerede 1802, skjønt kravet om å skjerme mot hard sjøgang på Vågen var mange hundre år gammelt. 103 m lang og 7 m bred med fyrtårn på østsiden, innseiling primært gjennom østre løp, fortøyningsringer både på nord- og sørsiden. Stein til byggingen ble tatt ut av Rotthaugen (23 000 m3) og på Kristiansholm og Nordnes. Moloen gjorde tjeneste til 1917, da Skoltegrunnskaien ble tatt i bruk." Hentet fra Bergen byleksikon.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddet er nokså nedgrodd"
Photo no. 2 showing Lokal bruk av granitten"

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
12196030001 Hand specimen
Sampler: Leif Furuhaug/...Stored: Løkken/...Size(kg): 1
Comment: Granitt


The fact sheet was created on 27.11.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway