English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4613 - 603 Rubbestadneset
(Objekt Id: 9464)
(Sist oppdatert: 14.10.2014)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bømlo (4613)
Kart 1:50000: Fitjar (1114-1) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 290871 m. Nord: 6636478 m.
Lengdegrad: 5.2703980 Breddegrad: 59.8130600
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Granitt
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 14.okt.2014 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Granitt Klassifikasjon: blokker Farge: Rød
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Granitt Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en massiv, middels- til grovkornet granitt. Det er mange uttakssteder rundt Innværsfjorden, men hovedbruddet var ved Rubbestadneset. Her ble det tatt stein til Skoltegrunnsmoloen i Bergen. "Skoltegrunnsmoloen eller Moljen, bygd 1863–68 som bølgebryter ved innseilingen til Vågen. Tanken om en molo var lansert allerede 1802, skjønt kravet om å skjerme mot hard sjøgang på Vågen var mange hundre år gammelt. 103 m lang og 7 m bred med fyrtårn på østsiden, innseiling primært gjennom østre løp, fortøyningsringer både på nord- og sørsiden. Stein til byggingen ble tatt ut av Rotthaugen (23 000 m3) og på Kristiansholm og Nordnes. Moloen gjorde tjeneste til 1917, da Skoltegrunnskaien ble tatt i bruk." Hentet fra Bergen byleksikon.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet er nokså nedgrodd"
Foto nr. 2 viser "Lokal bruk av granitten"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
12196030001 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1
Kommentar: Granitt


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse