Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4625 - 602 Seiholmen
(Object Id: 9467)
(Last updated: 28.02.2017)

Location
County: Vestland Municipality: Austevoll (4625)
Map 1:50000: Austevoll (1115-2) Map 1:250000: Bergen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32 (Coordinates NOT confirmed)
East: 288116 m. North: 6666977 m.
Longitude: 5.1901170 Latitude: 60.0849160
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Granite
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 21.03.2017)
Historical: Yes , (Confirmed 24.feb.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Classification: Colour: Grayish
Play of colours : Uniformity: Medium good
Lithology: Grain size:

Mineralogy:
Feldspar Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Mica Major mineral (>10%)

Operations
From - To Activity Comments
- 1930 Regular production Company/Institution :Vestlandske Stenhuggeri

Deposit rock
Lithology: Granite Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture: Structureless
Main grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Abstract
Gammelt brudd i grå, fin- til middelskornet granitt. Gunstig oppsprekning i to vertikale retninger kombinert med gunstig benkning, men relativt små blokkstørrelser. Granitten inneholder mye xenolitter, som sees som linseformete biotittrike partier.
Description
På nordøstsiden av holmen ligger et av de største bruddene som ble drevet av Vestlandske Steinhuggeri i dette området. Bruddhøyden er 10 m, bredden er 20 - 25 m og inndriften er 10 m.
Examples
Sokkel i Bergen Privatbank, Bergen Christian Mikkelsenstatuen, Bergen
Historical significance
Granitten har stor historisk betydning, da den ble brukt til mange formål i Bergen i begynnelsen av 1900-tallet.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Ryghaug, Per , 1978
1560/11 B-1-13: Undersøkelser av bygningsstein i Hordaland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11B;89 pages
Abstract:
I forbindelse med NGU's Vestlandsprogram, hvor en er igang med registrer- inger og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man i 1977 tilsammen 29 skifer-forekomster og 8 granittforekomster fordelt over 13 kommuner i Hordaland fylke. Blant de undersøkte forekomstene av skifer skilte Solesnes skiferbrudd i Jondal kommune seg ut som det mest interessante. NGU vil anbefale en detalj- ert geologisk kartlegging av skifersonens forløp og en kvalitetsvurdering av denne. Videre har man anbefalt en oppfølging av skifersonen ved Austestad- Eikeland. Enkelte bruddområder er fortsatt i leilighetsvis smådrift, og trolig er dette den eneste driftsformen som i dag er lønnsom. Den dominerende del av fore- komstene blir imidlertid å betrakte som ikke drivverdige i dag. Flere av granittbruddene representerer tidligere brytning av båndete gneiser som ble benyttet til bygging av kaianlegg. Denne anvendelsesmåten er lite aktuell i dag og bergarten er mindre interessant som bygningsstein i dag. En grønnlig rød og rødlig granitt fra Hope på Reksteren fremtrer som inter- essant og bør undersøkes nærmere.


The fact sheet was created on 23.09.2023

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Geological Survey of Norway