Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4624 - 602 Vargavågen Syd
(Object Id: 9473)
(Last updated: 06.03.2019)

Location
County: Vestland Municipality: Bjørnafjorden (4624)
Map 1:50000: Austevoll (1115-2) Map 1:250000: Bergen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 302342 m. North: 6673257 m.
Longitude: 5.4392250 Latitude: 60.1483020
Show on map

Resource
Resource Type: Soapstone and serpentinite Resource Subtype: Soapstone
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 10.sep.2002 by Tom Heldal)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Classification: Massive blocks Colour: Grayish green
Play of colours : Uniformity: Poor
Lithology: Soapstone Grain size: Medium grained (1-3 mm)

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Metamorphic formation Form: Lens
Main texture: Vein network
Main grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Forekomsten utgjør den sydlige enden av en linseformet serpentinittkuppe, og uttaket finnes i den talkrike sonen som omkranser serpentinitten. Overgangen mellom serpentinitt og kleberstein utgjør en brattkant i terrenget. Brudder er benyttet vesentlig til blokkstein, trolig kvaderstein, men det er også en mulighet for at peisemner har vært hovedproduktet. Uttaket er lite, trolig ikke mer enn 10-20 kubikkmeter, på grunn av at klebersonen er tynn og raskt blir mer serpentinrik og hardere innover. Flere gjenværende blokker og kanaler kan sees i bergveggen, noen av blokkene har rast ut og ligger foran den. Uttaket er gjort med spisshakker. Bruddet synes å være enten et lite uttak til lokal fremstilling av peiser etc. eller (trolig mest sannsynlig) et mindre prøveuttak av kvaderstein fra Middelalderen. Klebersteinen er svært vekslende fra lys grålig, talk-karbonatrik til hard og serpentinrik innerst mot berget.
Historical significance
Det er mulig at bruddet har vært benyttet til kvaderuttak i Middelalderen.
Location
Forekomsten ligger innerst i Vargavågen, rundt 300 meter fra sjøen. Den er lett tilgjengelig fra bilveg. Området kan nås på ti minutter fra Halhjem.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Vargavåg"
Photo no. 2 showing Vargavåg"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Helland, Amund , 1893
Tagskifere, heller og vekstene
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.10;1-178 pages


The fact sheet was created on 18.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway