English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4624 - 602 Vargavågen Syd
(Objekt Id: 9473)
(Sist oppdatert: 06.03.2019)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bjørnafjorden (4624)
Kart 1:50000: Austevoll (1115-2) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 302342 m. Nord: 6673257 m.
Lengdegrad: 5.4392250 Breddegrad: 60.1483020
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 10.sep.2002 av Tom Heldal)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Klassifikasjon: blokker Farge: Grågrønn
Fargespill: Homogenitet: Dårlig
Litologi: Kleberstein Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Metamorfogen Form: Linse
Hovedtekstur: Årenettverk
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Forekomsten utgjør den sydlige enden av en linseformet serpentinittkuppe, og uttaket finnes i den talkrike sonen som omkranser serpentinitten. Overgangen mellom serpentinitt og kleberstein utgjør en brattkant i terrenget. Brudder er benyttet vesentlig til blokkstein, trolig kvaderstein, men det er også en mulighet for at peisemner har vært hovedproduktet. Uttaket er lite, trolig ikke mer enn 10-20 kubikkmeter, på grunn av at klebersonen er tynn og raskt blir mer serpentinrik og hardere innover. Flere gjenværende blokker og kanaler kan sees i bergveggen, noen av blokkene har rast ut og ligger foran den. Uttaket er gjort med spisshakker. Bruddet synes å være enten et lite uttak til lokal fremstilling av peiser etc. eller (trolig mest sannsynlig) et mindre prøveuttak av kvaderstein fra Middelalderen. Klebersteinen er svært vekslende fra lys grålig, talk-karbonatrik til hard og serpentinrik innerst mot berget.
Historisk betydning
Det er mulig at bruddet har vært benyttet til kvaderuttak i Middelalderen.
Beliggenhet
Forekomsten ligger innerst i Vargavågen, rundt 300 meter fra sjøen. Den er lett tilgjengelig fra bilveg. Området kan nås på ti minutter fra Halhjem.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Vargavåg"
Foto nr. 2 viser "Vargavåg"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Helland, Amund , 1893
Tagskifere, heller og vekstene
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.10;1-178 sider


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse