Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4624 - 604 Lysekloster
(Object Id: 9475)
(Last updated: 06.03.2019)

Location
County: Vestland Municipality: Bjørnafjorden (4624)
Map 1:50000: Austevoll (1115-2) Map 1:250000: Bergen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 301441 m. North: 6682850 m.
Longitude: 5.4136710 Latitude: 60.2338330
Show on map

Resource
Resource Type: Soapstone and serpentinite Resource Subtype: Soapstone
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 06.jul.2001 by Tom Heldal)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Classification: Massive blocks Colour: Grayish green
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Soapstone Grain size: Medium grained (1-3 mm)

Mineralogy:
Carbonate Major mineral (>10%)
Talc Major mineral (>10%)
Chlorite Subordinate mineral (1-10%)
Pyrite Accessory mineral (<1%)

Operations
From - To Activity Comments
1140 - 1200 Regular production Antatt driftsperiode: Lyse Kloster ble grunnlagt i 1146.

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Metamorphic formation Form: Lens
Main texture: Vein network
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex: Gulfjell Ophiolite Complex
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Forekomsten ble antagelig drevet i forbindelse med byggingen av Lysekloster. Gjenværende klebersteinssone er kun ca. 1 meter tykk, og forekomsten ble trolig forlatt etter å ha blitt uttømt. Antatt linseformet sone av talkrik kleberstein i veksling med klorittrik skifer. Førstnevnte har vært benyttet til bygningsstein. Forekomsten er steilt orientert nordøst-sydvest og tynner ut mot bunnen av skaret. Klebersteinen er meget talkrik og lys, sammenlignbar med flere andre forekomster i Os.
Examples
Det antas at steinen er brukt til bygging (kvaderstein) av Lysekloster et par km unna. Visuelt er klebersteinen i bruddet svært lik kvaderstein i klosteret. Det antas at steinen også ble benyttet i flere bergenskirker i Middelalderen.
Historical significance
Det er i dag lite spor etter klebersteinsdriften, men innerst i bruddet sees merker etter spisshakke på en halv meter tykk klebersteinsbenk. Det er betydelige mengder skrot og avslag fra kleberdriften nedenfor bruddet og veien. Bruddet og skrottipper nedenfor er fredet.
Location
Bruddet ligger i en bratt skrent rett ved grusvei like nordøst for Lysekloster.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Klebersteinsbrudd"
Photo no. 2 showing Prøver"


The fact sheet was created on 18.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway