English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4624 - 604 Lysekloster
(Objekt Id: 9475)
(Sist oppdatert: 06.03.2019)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bjørnafjorden (4624)
Kart 1:50000: Austevoll (1115-2) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 301441 m. Nord: 6682850 m.
Lengdegrad: 5.4136710 Breddegrad: 60.2338330
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 06.jul.2001 av Tom Heldal)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Klassifikasjon: blokker Farge: Grågrønn
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kleberstein Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Mineralogi:
Karbonat Hovedmineral (>10%)
Talk Hovedmineral (>10%)
Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1140 - 1200 Regulær drift Antatt driftsperiode: Lyse Kloster ble grunnlagt i 1146.

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Metamorfogen Form: Linse
Hovedtekstur: Årenettverk
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Gulfjellofiolittkomplekset
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Forekomsten ble antagelig drevet i forbindelse med byggingen av Lysekloster. Gjenværende klebersteinssone er kun ca. 1 meter tykk, og forekomsten ble trolig forlatt etter å ha blitt uttømt. Antatt linseformet sone av talkrik kleberstein i veksling med klorittrik skifer. Førstnevnte har vært benyttet til bygningsstein. Forekomsten er steilt orientert nordøst-sydvest og tynner ut mot bunnen av skaret. Klebersteinen er meget talkrik og lys, sammenlignbar med flere andre forekomster i Os.
Brukseksempler
Det antas at steinen er brukt til bygging (kvaderstein) av Lysekloster et par km unna. Visuelt er klebersteinen i bruddet svært lik kvaderstein i klosteret. Det antas at steinen også ble benyttet i flere bergenskirker i Middelalderen.
Historisk betydning
Det er i dag lite spor etter klebersteinsdriften, men innerst i bruddet sees merker etter spisshakke på en halv meter tykk klebersteinsbenk. Det er betydelige mengder skrot og avslag fra kleberdriften nedenfor bruddet og veien. Bruddet og skrottipper nedenfor er fredet.
Beliggenhet
Bruddet ligger i en bratt skrent rett ved grusvei like nordøst for Lysekloster.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Klebersteinsbrudd"
Foto nr. 2 viser "Prøver"


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse