Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4622 - 602 Oma
(Object Id: 9492)
(Last updated: 14.03.2019)

Location
County: Vestland Municipality: Kvam (4622)
Map 1:50000: Varaldsøy (1215-2) Map 1:250000: Bergen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 332759 m. North: 6679764 m.
Longitude: 5.9808760 Latitude: 60.2202320
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Schist
Brickstone(Y/N): Y
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 26.feb.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Classification: Cleaved slabs Colour: Grayish
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Mica schist Grain size: Medium grained (1-3 mm)

Mineralogy:
Feldspar Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Muscovite Major mineral (>10%)
Epidote Subordinate mineral (1-10%)
Titanite Subordinate mineral (1-10%)
Opaque Subordinate mineral (1-10%)
Chlorite Subordinate mineral (1-10%)
Calcite Subordinate mineral (1-10%)
Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Zircon Accessory mineral (<1%)

Photo no. 1 showing Håndstuff"

Operations
From - To Activity Comments
- 1957 Regular production

Deposit rock
Lithology: Quartzrich flagstone Weathering colour:
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form:
Main texture: Schistose
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :40 / 15

Information(s) in free text format
Description
Bergarten er middelskornet glimmerskifer. Spalte-egenskapene er ikke spesielt gode, og hellene har noe ujevn overflate. Men skiferen er brukt som takskifer på mange hus på gården og også på sjøbuer langs stranda. Skiferen ligner på Skiferen fra Jondal.
Location
Bruddet er i dag bebygd, men lå nede ved sjøen nedenfor gården Oma. På Omaholmen, SSV for bruddet, finnes også et lite brudd. I lia N for gården Oma finnes også skifrige blotninger.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddet har vært her"
Photo no. 2 showing Bakvegg i bruddet"
Photo no. 3 showing Tak med lokal skifer"
Photo no. 4 showing Skiferhus"
Photo no. 5 showing Tak på sjøhus"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Ryghaug, Per , 1978
1560/11 B-1-13: Undersøkelser av bygningsstein i Hordaland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11B;89 pages
Abstract:
I forbindelse med NGU's Vestlandsprogram, hvor en er igang med registrer- inger og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man i 1977 tilsammen 29 skifer-forekomster og 8 granittforekomster fordelt over 13 kommuner i Hordaland fylke. Blant de undersøkte forekomstene av skifer skilte Solesnes skiferbrudd i Jondal kommune seg ut som det mest interessante. NGU vil anbefale en detalj- ert geologisk kartlegging av skifersonens forløp og en kvalitetsvurdering av denne. Videre har man anbefalt en oppfølging av skifersonen ved Austestad- Eikeland. Enkelte bruddområder er fortsatt i leilighetsvis smådrift, og trolig er dette den eneste driftsformen som i dag er lønnsom. Den dominerende del av fore- komstene blir imidlertid å betrakte som ikke drivverdige i dag. Flere av granittbruddene representerer tidligere brytning av båndete gneiser som ble benyttet til bygging av kaianlegg. Denne anvendelsesmåten er lite aktuell i dag og bergarten er mindre interessant som bygningsstein i dag. En grønnlig rød og rødlig granitt fra Hope på Reksteren fremtrer som inter- essant og bør undersøkes nærmere.

Helland, Amund , 1893
Tagskifere, heller og vekstene
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.10;1-178 pages

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Kolderup, N.H.,1933: Bergen Museums Årbok

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
12386020001 Hand specimen
Sampler: Leif Furuhaug/...Stored: Løkken/...Size(kg): 1


The fact sheet was created on 24.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway