Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4618 - 605 Årekol
(Object Id: 9517)
(Last updated: 18.11.2014)

Location
County: Vestland Municipality: Ullensvang (4618)
Map 1:50000: Ullensvang (1315-1) Map 1:250000: Odda
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 369873 m. North: 6696754 m.
Longitude: 6.6391510 Latitude: 60.3862100
Show on map

Resource
Resource Type: Whetstone Resource Subtype: Schist
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 11.nov.2014 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Bryner Classification: Cleaved slabs Colour: Gray
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Mica schist Grain size: Fine grained (< 1 mm)

Photo no. 1 showing Bryne-emne"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Brynesteinsbrudd finnes spredt over hele Norge. Før de fabrikkproduserte brynene kom, var dette viktige forekomster som forsynte lokalbefolkningen med bryner for kvessing av redskaper. Fra mange av forekomstene ble det også eksportert bryner til utlandet. Dette bruddet var i drift fra begynnelsen på 1800-tallet til 1946. En anselig skrottipp vitner om ganske omfattende drift. Bergarten er en finkornig kvarts/glimmerskifer med små korn av et mørkere mineral som kan være granat. Skiferlagene heller svakt motsatt retning av terrenget og har komplisert drifta. Ved å drive etter lagene nedover, ville en raskt få farlig overfjell. Drifta har derfor foregått nær naturlig dagoverflate. Til gjengjeld er det drevet over et ganske stort område. I N-S-retning er det drevet i nær 40 m lengde.
Location
Bruddet ligger i lia like sør for Grimelvi og ca. 300 m vest for hovedveien (nr.550).

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Fra bruddet"
Photo no. 2 showing Nærbilde av bruddet"
Photo no. 3 showing Skrottipp"
Photo no. 4 showing Utsikt mot nord og Hardangerbrua"

Bibliography:
References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Kolderup, N.H.,1933: Bergen Museums Årbok Norges land og folk, Søndre Bergenhus Amt II

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
12316050001 Hand specimen
Sampler: Leif Furuhaug/...Stored: Løkken/...Size(kg): ,5


The fact sheet was created on 21.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway