English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4618 - 605 Årekol
(Objekt Id: 9517)
(Sist oppdatert: 18.11.2014)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Ullensvang (4618)
Kart 1:50000: Ullensvang (1315-1) Kart 1:250000: Odda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 369873 m. Nord: 6696754 m.
Lengdegrad: 6.6391510 Breddegrad: 60.3862100
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Brynestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 11.nov.2014 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Bryner Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Grå
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Glimmerskifer Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm)

Foto nr. 1 viser "Bryne-emne"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Brynesteinsbrudd finnes spredt over hele Norge. Før de fabrikkproduserte brynene kom, var dette viktige forekomster som forsynte lokalbefolkningen med bryner for kvessing av redskaper. Fra mange av forekomstene ble det også eksportert bryner til utlandet. Dette bruddet var i drift fra begynnelsen på 1800-tallet til 1946. En anselig skrottipp vitner om ganske omfattende drift. Bergarten er en finkornig kvarts/glimmerskifer med små korn av et mørkere mineral som kan være granat. Skiferlagene heller svakt motsatt retning av terrenget og har komplisert drifta. Ved å drive etter lagene nedover, ville en raskt få farlig overfjell. Drifta har derfor foregått nær naturlig dagoverflate. Til gjengjeld er det drevet over et ganske stort område. I N-S-retning er det drevet i nær 40 m lengde.
Beliggenhet
Bruddet ligger i lia like sør for Grimelvi og ca. 300 m vest for hovedveien (nr.550).

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Fra bruddet"
Foto nr. 2 viser "Nærbilde av bruddet"
Foto nr. 3 viser "Skrottipp"
Foto nr. 4 viser "Utsikt mot nord og Hardangerbrua"

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Kolderup, N.H.,1933: Bergen Museums Årbok Norges land og folk, Søndre Bergenhus Amt II

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
12316050001 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): ,5


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse