Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4621 - 607 Håtveit
(Object Id: 9524)
(Last updated: 09.12.2014)

Location
County: Vestland Municipality: Voss (4621)
Map 1:50000: Voss (1316-3) Map 1:250000: Odda
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 367539 m. North: 6720680 m.
Longitude: 6.5809060 Latitude: 60.6000840
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Schist
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Takskifer Classification: Cleaved slabs Colour: Dark gray
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Quartzrich flagstone Grain size: Medium grained (1-3 mm)

Photo no. 1 showing Håndstuff"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :310 / 50

Information(s) in free text format
Description
Bergarten er en kvarts-glimmerskifer med ganske "ruglete" overflate. Utseendet varierer ganske mye, fra mørk grå (biotittrik) til ganske lys (kvartsrik). Den har vært tatt ut til takskifer, men bruddene har ikke vært drevet etter 1960-årene.
Location
Hovedbruddet ligger ved en kjerrevei gjenneom et skogsområde sør for gården Håtveit. Et mindre brudd ligger i utkanten av innmarka nærmere gården. Det er meget tett vegetasjon i området, og det kan finnes flere brudd som er nedgrodd.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddet med skrottipp i forgrunnen"

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
12356070001 Hand specimen
Sampler: Leif Furuhaug/...Stored: Løkken/...Size(kg): ,5

Name of Locality: Håtveit 1
(Object Id: 24918 607,01,00)

Location
County: Vestland Municipality: Voss (4621)
Map 1:50000: Voss (1316-3) Map 1:250000: Odda
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 367341 m. North: 6720910 m.
Longitude: 6.5771390 Latitude: 60.6020820
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Schist
Brickstone(Y/N):
Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Lite brudd.
Location
Bruddet ligger like vest for gården Håtveit i skogen vest for dyrkamarka.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddet"


The fact sheet was created on 27.11.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway