English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4621 - 607 Håtveit
(Objekt Id: 9524)
(Sist oppdatert: 09.12.2014)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Voss (4621)
Kart 1:50000: Voss (1316-3) Kart 1:250000: Odda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 367539 m. Nord: 6720680 m.
Lengdegrad: 6.5809060 Breddegrad: 60.6000840
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Takskifer Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Mørk grå
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kvartsskifer Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :310 / 50

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en kvarts-glimmerskifer med ganske "ruglete" overflate. Utseendet varierer ganske mye, fra mørk grå (biotittrik) til ganske lys (kvartsrik). Den har vært tatt ut til takskifer, men bruddene har ikke vært drevet etter 1960-årene.
Beliggenhet
Hovedbruddet ligger ved en kjerrevei gjenneom et skogsområde sør for gården Håtveit. Et mindre brudd ligger i utkanten av innmarka nærmere gården. Det er meget tett vegetasjon i området, og det kan finnes flere brudd som er nedgrodd.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet med skrottipp i forgrunnen"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
12356070001 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): ,5

Navn på lokalitet: Håtveit 1
(Objekt Id: 24918 607,01,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Voss (4621)
Kart 1:50000: Voss (1316-3) Kart 1:250000: Odda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 367341 m. Nord: 6720910 m.
Lengdegrad: 6.5771390 Breddegrad: 60.6020820
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Lite brudd.
Beliggenhet
Bruddet ligger like vest for gården Håtveit i skogen vest for dyrkamarka.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse