English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4620 - 602 Vassfjøra
(Objekt Id: 9527)
(Sist oppdatert: 03.03.2010)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Ulvik (4620)
Kart 1:50000: Myrdal (1416-3) Kart 1:250000: Odda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 390857 m. Nord: 6721256 m.
Lengdegrad: 7.0060980 Breddegrad: 60.6122670
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 03.mar.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Klassifikasjon: Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Mineralogi:
Feltspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Glimmer Hovedmineral (>10%)

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1902 - 1910 Regulær drift

Forekomstbergart
Litologi: Kvartsskifer Forvitringsfarge:
Genese: Sedimentær/metamorf Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bruddet ved fjellet Vassfjøra ligger på ca. 1200 m.o.h. Arth. o. Poulsen befarte bruddet i 1949 og utelukker regulær drift på grunn av beliggenhet og uregelmessig opptreden.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Ryghaug, Per , 1978
1560/11 B-1-13: Undersøkelser av bygningsstein i Hordaland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11B;89 sider
Abstrakt:
I forbindelse med NGU's Vestlandsprogram, hvor en er igang med registrer- inger og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man i 1977 tilsammen 29 skifer-forekomster og 8 granittforekomster fordelt over 13 kommuner i Hordaland fylke. Blant de undersøkte forekomstene av skifer skilte Solesnes skiferbrudd i Jondal kommune seg ut som det mest interessante. NGU vil anbefale en detalj- ert geologisk kartlegging av skifersonens forløp og en kvalitetsvurdering av denne. Videre har man anbefalt en oppfølging av skifersonen ved Austestad- Eikeland. Enkelte bruddområder er fortsatt i leilighetsvis smådrift, og trolig er dette den eneste driftsformen som i dag er lønnsom. Den dominerende del av fore- komstene blir imidlertid å betrakte som ikke drivverdige i dag. Flere av granittbruddene representerer tidligere brytning av båndete gneiser som ble benyttet til bygging av kaianlegg. Denne anvendelsesmåten er lite aktuell i dag og bergarten er mindre interessant som bygningsstein i dag. En grønnlig rød og rødlig granitt fra Hope på Reksteren fremtrer som inter- essant og bør undersøkes nærmere.

Helland, Amund , 1893
Tagskifere, heller og vekstene
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.10;1-178 sider

Bjørlykke, Knut O. , 1905
Det centrale Norges fjeldbygning
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.39;595 sider
Abstrakt:
Forkortet: By Central Norway is here meant the three great valleys Østerdal, Gudbrandsdal and Valdres with their surroundings. In the district around lake Mjøsa there are opportunities for studying the differnt characteristics of the structure of the earth's crust in the different kinds of soft rocks which the Silurian etages or groups of strata consist and in the thicker and harder beds of sand- stone and sparagmite; in the former the foldings are characteristic, in the latter fracture planes or faults; inversion are common, but the greater overthrusts have not been detected (p.31). The pre-Cambrian strata in the Mjøsa district consist of the following divisions from above: (Ollenellus shales)/ Quartz-sandstone-goup/. The light (colored) Sparagmite with conglomerate./Birikalk (limestone)/Biri.conglomerate/.The Dark Sparagmite and shales.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Merckoll, H.,1939: NGU-BA Rapport 5626


Mercoll, H.,1948: NGU-BA Rapport 5073


Poulsen, A.O.,1949: NGU-BA Rapport 5159


Helland,A.,1921: Norges land og folk, XII. Søndre Bergenhus Amt II


Vestlanske Bergmesterembete, 1939: NGU Rapport 5076


Aurdal, H.,1974: NGU-BA Rapport 6661


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse