Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Deposit 4624 - 611 Djupvika
(Object Id: 9543)
(Last updated: 08.07.2021)

Location
County: Vestland Municipality: Bjørnafjorden (4624)
Map 1:50000: Fusa (1215-3) Map 1:250000: Bergen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 311866 m. North: 6672725 m.
Longitude: 5.6109290 Latitude: 60.1480380
Show on map

Resource
Resource Type: Gneiss Resource Subtype: Gneiss
Brickstone(Y/N): Y
Importance
Raw material meaning: Local Importance (reg. 28.02.2017)
Historical: No , (Confirmed 26.feb.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Murestein Classification: Cleaved slabs Colour: Light gray
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Gneiss Grain size: Medium grained (1-3 mm)

Mineralogy:
Biotite Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Feldspar Major mineral (>10%)

Photo no. 1 showing Håndstuff"

Operations
From - To Activity Comments
- 1978 Regular production Company/Institution :Jon Djupvik

Deposit rock
Lithology: Gneiss Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture: Banded
Main grain size: Medium - coarse grained (1 - >3mm) Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :235 / 40
Not defined Mineral lineation Dir./Plunge :235 / 15

Information(s) in free text format
Description
Bergarten er lys grå gneis som spalter ganske tykt og derfor egner seg til murestein. På spalteflatene sees tydelig lineasjon, og på bruddkantene sees isolerte korn av kvarts.
Location
Bruddet ligger nord for hovedveien mellom Djupvika og Vågane. En god del stein er tatt ut over en strekning på ca. 150 m langs veien.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Fra bruddet"
Photo no. 2 showing Bruddflate"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Ryghaug, Per , 1978
1560/11 B-1-13: Undersøkelser av bygningsstein i Hordaland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11B;89 pages
Abstract:
I forbindelse med NGU's Vestlandsprogram, hvor en er igang med registrer- inger og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man i 1977 tilsammen 29 skifer-forekomster og 8 granittforekomster fordelt over 13 kommuner i Hordaland fylke. Blant de undersøkte forekomstene av skifer skilte Solesnes skiferbrudd i Jondal kommune seg ut som det mest interessante. NGU vil anbefale en detalj- ert geologisk kartlegging av skifersonens forløp og en kvalitetsvurdering av denne. Videre har man anbefalt en oppfølging av skifersonen ved Austestad- Eikeland. Enkelte bruddområder er fortsatt i leilighetsvis smådrift, og trolig er dette den eneste driftsformen som i dag er lønnsom. Den dominerende del av fore- komstene blir imidlertid å betrakte som ikke drivverdige i dag. Flere av granittbruddene representerer tidligere brytning av båndete gneiser som ble benyttet til bygging av kaianlegg. Denne anvendelsesmåten er lite aktuell i dag og bergarten er mindre interessant som bygningsstein i dag. En grønnlig rød og rødlig granitt fra Hope på Reksteren fremtrer som inter- essant og bør undersøkes nærmere.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
12416110001 Hand specimen
Sampler: Leif Furuhaug/...Stored: Løkken/...Size(kg): 1


The fact sheet was created on 27.11.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway