English version
NATURSTEINSDATABASEN
Forekomst 4624 - 611 Djupvika
(Objekt Id: 9543)
(Sist oppdatert: 08.07.2021)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bjørnafjorden (4624)
Kart 1:50000: Fusa (1215-3) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 311866 m. Nord: 6672725 m.
Lengdegrad: 5.6109290 Breddegrad: 60.1480380
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Gneis Ressursundertype: Gneis
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Lokal betydning (reg. 28.02.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 26.feb.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Murestein Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Lys grå
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Gneis Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Mineralogi:
Biotitt Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Feltspat Hovedmineral (>10%)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
- 1978 Regulær drift Selskap/Institusjon:Jon Djupvik

Forekomstbergart
Litologi: Gneis Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur: Båndet
Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :235 / 40
Ikke definert Minerallineasjon Retn./Stupn. :235 / 15

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er lys grå gneis som spalter ganske tykt og derfor egner seg til murestein. På spalteflatene sees tydelig lineasjon, og på bruddkantene sees isolerte korn av kvarts.
Beliggenhet
Bruddet ligger nord for hovedveien mellom Djupvika og Vågane. En god del stein er tatt ut over en strekning på ca. 150 m langs veien.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Fra bruddet"
Foto nr. 2 viser "Bruddflate"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Ryghaug, Per , 1978
1560/11 B-1-13: Undersøkelser av bygningsstein i Hordaland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11B;89 sider
Abstrakt:
I forbindelse med NGU's Vestlandsprogram, hvor en er igang med registrer- inger og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man i 1977 tilsammen 29 skifer-forekomster og 8 granittforekomster fordelt over 13 kommuner i Hordaland fylke. Blant de undersøkte forekomstene av skifer skilte Solesnes skiferbrudd i Jondal kommune seg ut som det mest interessante. NGU vil anbefale en detalj- ert geologisk kartlegging av skifersonens forløp og en kvalitetsvurdering av denne. Videre har man anbefalt en oppfølging av skifersonen ved Austestad- Eikeland. Enkelte bruddområder er fortsatt i leilighetsvis smådrift, og trolig er dette den eneste driftsformen som i dag er lønnsom. Den dominerende del av fore- komstene blir imidlertid å betrakte som ikke drivverdige i dag. Flere av granittbruddene representerer tidligere brytning av båndete gneiser som ble benyttet til bygging av kaianlegg. Denne anvendelsesmåten er lite aktuell i dag og bergarten er mindre interessant som bygningsstein i dag. En grønnlig rød og rødlig granitt fra Hope på Reksteren fremtrer som inter- essant og bør undersøkes nærmere.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
12416110001 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse