Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 3025 - 604 Rødbyvatnet
(Object Id: 9645)
(Last updated: 28.04.2015)

Location
County: Viken Municipality: Asker (3025)
Map 1:50000: Drøbak (1814-2) Map 1:250000: Oslo
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 584674 m. North: 6605604 m.
Longitude: 10.4991980 Latitude: 59.5800950
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Granite
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 21.03.2017)
Historical: No , (Confirmed 13.mai.2011 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Røykengranitt Classification: Massive blocks Colour: Red
Play of colours : Uniformity: Good
Lithology: Granite Grain size: Coarse grained (> 3 mm)

Photo no. 1 showing Polert plate"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Her er intet brudd eller forsøk på drift. Lokaliteten er registrert på grunn av gunstig beliggenhet samt ekstremt massiv granitt med få sprekker (se bilder). På østsiden av kollen, i lia ned mot veien kunne et brudd anlegges uten at det ble til vesentlig sjenanse for omgivelsene. Transport til nærmeste kai (Tofte eller Svelvik) vil være bare ca. 7 km.
Location
Lokaliteten er en kolle like øst for Rødbyvannet med høyde 261. Kommunal vei mellom Rød og Berger går like øst for kollen.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Rødbykollen sett mot nord"
Photo no. 2 showing Massiv fjellvegg"
Photo no. 3 showing Kollens vestside"
Photo no. 4 showing Benkning i granitten, høyde 7-8 m."

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Heldal, Tom; Gautneb, Håvard , 1996
Natursteinsforekomster i Buskerud
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.96.047;78 pages
Abstract:
Natursteinspotensialet i Buskerud ble undersøkt gjennom feltbefaringer og kartlegging i 1994 og 1995. Blokkuttak på noen forekomster ble gjort høsten 1995. Med stor sannsynlighet kan påpekes at det er få forekomster i Buskerud som peker seg ut som intressante natursteinsobjekter. Dels er det ikke påvist bergarter som er av stor markedsmessig interesse, dels er forekomstenes kvalitet og egenhet til uttak begrenset. Størst muligheter ligger innen utnyttelse av Drammensgranitt og skifer i Rollag. Mer usikre muligheter kan ligge innen utnyttelse av ekeritt, prekambrisk granitt ved Tunhovd, granittisk gneis i Numedal og hvit kvartsitt ved Rødberg.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
BU2-95 Block
Sampler: Leif Furuhaug/...Stored: Løkken/...Size(kg): 200


The fact sheet was created on 26.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway