English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3025 - 604 Rødbyvatnet
(Objekt Id: 9645)
(Sist oppdatert: 28.04.2015)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Asker (3025)
Kart 1:50000: Drøbak (1814-2) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 584674 m. Nord: 6605604 m.
Lengdegrad: 10.4991980 Breddegrad: 59.5800950
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Granitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 13.mai.2011 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Røykengranitt Klassifikasjon: blokker Farge: Rød
Fargespill: Homogenitet: God
Litologi: Granitt Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Her er intet brudd eller forsøk på drift. Lokaliteten er registrert på grunn av gunstig beliggenhet samt ekstremt massiv granitt med få sprekker (se bilder). På østsiden av kollen, i lia ned mot veien kunne et brudd anlegges uten at det ble til vesentlig sjenanse for omgivelsene. Transport til nærmeste kai (Tofte eller Svelvik) vil være bare ca. 7 km.
Beliggenhet
Lokaliteten er en kolle like øst for Rødbyvannet med høyde 261. Kommunal vei mellom Rød og Berger går like øst for kollen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Rødbykollen sett mot nord"
Foto nr. 2 viser "Massiv fjellvegg"
Foto nr. 3 viser "Kollens vestside"
Foto nr. 4 viser "Benkning i granitten, høyde 7-8 m."

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Heldal, Tom; Gautneb, Håvard , 1996
Natursteinsforekomster i Buskerud
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.96.047;78 sider
Abstrakt:
Natursteinspotensialet i Buskerud ble undersøkt gjennom feltbefaringer og kartlegging i 1994 og 1995. Blokkuttak på noen forekomster ble gjort høsten 1995. Med stor sannsynlighet kan påpekes at det er få forekomster i Buskerud som peker seg ut som intressante natursteinsobjekter. Dels er det ikke påvist bergarter som er av stor markedsmessig interesse, dels er forekomstenes kvalitet og egenhet til uttak begrenset. Størst muligheter ligger innen utnyttelse av Drammensgranitt og skifer i Rollag. Mer usikre muligheter kan ligge innen utnyttelse av ekeritt, prekambrisk granitt ved Tunhovd, granittisk gneis i Numedal og hvit kvartsitt ved Rødberg.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
BU2-95 Løsblokk
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 200


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse