Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 3051 - 601 Helgesplass øst
(Object Id: 9647)
(Last updated: 14.03.2019)

Location
County: Viken Municipality: Rollag (3051)
Map 1:50000: Nore (1615-2) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 507579 m. North: 6658260 m.
Longitude: 9.1361490 Latitude: 60.0614270
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Quartzitic flagstone
Brickstone(Y/N): Y
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Helgesplass Classification: Cleaved slabs Colour: Grayish
Play of colours : Uniformity: Medium good
Lithology: Quartzrich flagstone Grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm)

Mineralogy:
Quartz Major mineral (>10%)
Feldspar Major mineral (>10%)
Muscovite Major mineral (>10%)
Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Calcite Subordinate mineral (1-10%)
Epidote Accessory mineral (<1%)

Operations
From - To Activity Comments
1960 Regular production Company/Institution :Knut Helgesplass, Knut Rolvsrud
1991 - 1991 Detail mapping Company/Institution :Rollag Kommune
T. Bjerkgård på oppdrag for kommunen
2000 - 2000 Detail mapping Company/Institution :NGU mineralressurser
I forbindelse med trefylkesprosjektet (Buskerud, Vestfold, Telemark).

Deposit rock
Lithology: Quartzrich flagstone Weathering colour:
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form: Layer
Main texture: Schistose
Main grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 216 / 20 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period:
Province: South Norwegian Basement Province
Geotec.unit: Telemark Supergroup
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Heddal Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :216 / 20

Information(s) in free text format
Description
Det har vært drevet på to parallelle skifersoner rundt gården Helgesplass. Disse har en innbyrdes avstand på 50 m vinkelrett strøket. Begge har et fall på ca. 20 grader mot NV. Kleivebruddet ligger langs den strukturelt underste sonen. Mektigheten på den brukbare sonen er her på 2-3 m. Den kan følges langs strøket over en avstand på 380 meter, fra riksvegen til ca 70 meter nord for bruddet, hvor den forsvinner under overdekning. Skifrigheten varierer en god del langs sonen. Det beste partiet er kanskje sørligst i sonen i skrentene over gården Nord Helle. Beliggenhet, beskjeden mektighet og dels relativt dårlig spaltbarhet gjør at det ikke anbefales videre undersøkelser på denne sonen. Kleivebruddet er ca. 30 m langt x 10 m bredt x 3 m dypt. Bruddet ble drevet av Knut Helgesplass og Knut Rolvsrud på 1960 tallet. Skiferen er relativt homogen med lite anrikning av glimmer på bestemte plan. Dette gjør at skiferen er relativt tungspaltelig og mange av kløvplanene er ujevne. Dette er nok grunnen til at bruddet ble oppgitt. Forøvrig er planene dekket av mm-kornet muskovitt og biotitt. Det er forøvrig forsøkt et lite brudd i overkant av samme sone sørvest for gården, men her er det tydeligvis bare tatt ut noen få heller.
Examples
Skiferen har vært brukt til utendørs belegningstein.
Location
Bruddet ligger 100 m øst for gården Helgeplass. Adkomst fra gården via kjerrevei.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Kleive skiferbrudd. Bilde tatt mot nord."

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Bjerkgård, Terje , 1991
Skiferforekomster i Rollag kommune, Buskerud. Rapport fra kartlegging 1991.
;Rollag kommune;RAPPORT;[14] s. pages

Bjerkgård, Terje , 2001
Skiferpotensialet i Øvre Numedal, Buskerud.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2001.080;26 pages
Abstract:
Kartlegging i de tre kommunene har vist at det er et potensiale for drivverdige skiferforekomster, også utenfor det som har vært kjent fra tidligere arbeider. Forekomster er geologisk sett begrenset til metasandstein og kvartsittskifer tilhørende Heddalgruppen og skifrig kvartsitt tilhørende Seljordgruppen. Mest interessant er forekomsten ved Haukeli i Flesberg som anbefales undersøkt videre ved prøvebryting. Skiferen her minner mye om den som nå brytes i Veggli. Det er også muligheter for å finne flere forekomster i de nærliggende områder. Det er også muligheter for finne drivverdige forekomster i Vergjedalen, en sidedal til Numedal, i Nore og Uvdal kommune. Små forekomster funnet så langt ligger innenfor et begrenset området og peker på en interessant horisont som er stratigrafisk begrenset. Den del av Seljordkvartsitten som finnes i Rødberg-Tunhovdområdet, bør undersøkes nærmere. Dekorative lagflater med bølgeslagsmerker kan være interessante i markedet. Problemet er en ujevn spaltetykkelse, men det er indikasjoner på at det kan finnes partier med mer jevn og tyntspaltende skifer.

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Bjerkgård, T. 2000: Kartlegging av skifer i Veggli, Rollag Kommune, NGU rapport 2000.099, 19 sider.


The fact sheet was created on 21.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway