English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3051 - 601 Helgesplass øst
(Objekt Id: 9647)
(Sist oppdatert: 14.03.2019)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Rollag (3051)
Kart 1:50000: Nore (1615-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 507579 m. Nord: 6658260 m.
Lengdegrad: 9.1361490 Breddegrad: 60.0614270
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Helgesplass Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet: Middels god
Litologi: Kvartsskifer Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Mineralogi:
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Feltspat Hovedmineral (>10%)
Muskovitt Hovedmineral (>10%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Epidot Aksessorisk mineral (<1%)

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1960 Regulær drift Selskap/Institusjon:Knut Helgesplass, Knut Rolvsrud
1991 - 1991 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:Rollag Kommune
T. Bjerkgård på oppdrag for kommunen
2000 - 2000 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:NGU mineralressurser
I forbindelse med trefylkesprosjektet (Buskerud, Vestfold, Telemark).

Forekomstbergart
Litologi: Kvartsskifer Forvitringsfarge:
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Skifrig
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 216 / 20 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Telemarkovergruppen
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Heddal Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :216 / 20

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Det har vært drevet på to parallelle skifersoner rundt gården Helgesplass. Disse har en innbyrdes avstand på 50 m vinkelrett strøket. Begge har et fall på ca. 20 grader mot NV. Kleivebruddet ligger langs den strukturelt underste sonen. Mektigheten på den brukbare sonen er her på 2-3 m. Den kan følges langs strøket over en avstand på 380 meter, fra riksvegen til ca 70 meter nord for bruddet, hvor den forsvinner under overdekning. Skifrigheten varierer en god del langs sonen. Det beste partiet er kanskje sørligst i sonen i skrentene over gården Nord Helle. Beliggenhet, beskjeden mektighet og dels relativt dårlig spaltbarhet gjør at det ikke anbefales videre undersøkelser på denne sonen. Kleivebruddet er ca. 30 m langt x 10 m bredt x 3 m dypt. Bruddet ble drevet av Knut Helgesplass og Knut Rolvsrud på 1960 tallet. Skiferen er relativt homogen med lite anrikning av glimmer på bestemte plan. Dette gjør at skiferen er relativt tungspaltelig og mange av kløvplanene er ujevne. Dette er nok grunnen til at bruddet ble oppgitt. Forøvrig er planene dekket av mm-kornet muskovitt og biotitt. Det er forøvrig forsøkt et lite brudd i overkant av samme sone sørvest for gården, men her er det tydeligvis bare tatt ut noen få heller.
Brukseksempler
Skiferen har vært brukt til utendørs belegningstein.
Beliggenhet
Bruddet ligger 100 m øst for gården Helgeplass. Adkomst fra gården via kjerrevei.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Kleive skiferbrudd. Bilde tatt mot nord."

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bjerkgård, Terje , 1991
Skiferforekomster i Rollag kommune, Buskerud. Rapport fra kartlegging 1991.
;Rollag kommune;RAPPORT;[14] s. sider

Bjerkgård, Terje , 2001
Skiferpotensialet i Øvre Numedal, Buskerud.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2001.080;26 sider
Abstrakt:
Kartlegging i de tre kommunene har vist at det er et potensiale for drivverdige skiferforekomster, også utenfor det som har vært kjent fra tidligere arbeider. Forekomster er geologisk sett begrenset til metasandstein og kvartsittskifer tilhørende Heddalgruppen og skifrig kvartsitt tilhørende Seljordgruppen. Mest interessant er forekomsten ved Haukeli i Flesberg som anbefales undersøkt videre ved prøvebryting. Skiferen her minner mye om den som nå brytes i Veggli. Det er også muligheter for å finne flere forekomster i de nærliggende områder. Det er også muligheter for finne drivverdige forekomster i Vergjedalen, en sidedal til Numedal, i Nore og Uvdal kommune. Små forekomster funnet så langt ligger innenfor et begrenset området og peker på en interessant horisont som er stratigrafisk begrenset. Den del av Seljordkvartsitten som finnes i Rødberg-Tunhovdområdet, bør undersøkes nærmere. Dekorative lagflater med bølgeslagsmerker kan være interessante i markedet. Problemet er en ujevn spaltetykkelse, men det er indikasjoner på at det kan finnes partier med mer jevn og tyntspaltende skifer.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Bjerkgård, T. 2000: Kartlegging av skifer i Veggli, Rollag Kommune, NGU rapport 2000.099, 19 sider.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse