Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 3051 - 602 Røynebu
(Object Id: 9648)
(Last updated: 28.01.2010)

Location
County: Viken Municipality: Rollag (3051)
Map 1:50000: Tinnsjø (1614-1) Map 1:250000: Skien
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 508890 m. North: 6650800 m.
Longitude: 9.1593560 Latitude: 59.9944160
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Quartzitic flagstone
Brickstone(Y/N): Y
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Røynebu Classification: Cleaved slabs Colour: Grayish
Play of colours : Uniformity: Medium good
Lithology: Quartzrich flagstone Grain size: Medium grained (1-3 mm)

Mineralogy:
Feldspar Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Muscovite Major mineral (>10%)
Biotite Accessory mineral (<1%)

Operations
From - To Activity Comments
1991 - 1991 Detail mapping Company/Institution :Rollag kommune
T. Bjerkgård på oppdrag for kommunen

Deposit rock
Lithology: Quartzrich flagstone Weathering colour:
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form: Layer
Main texture: Banded
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 175 / 6 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period:
Province: South Norwegian Basement Province
Geotec.unit: Setesdal-Hallingdal Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :175 / 6

Information(s) in free text format
Description
Skiferforekomst med lengde minst 1400 m langs strøket og minst 20 m mektig ved Røynebuvannet og sørover langs elva Kravsa. Adkomst til forekomsten er ca. 2 km sørover på bomvei (låst bom) fra Nyset ved fjellveien til Vorset. Forekomsten er best blottet i veiskjæringen umiddelbart øst for Røynebuvannet og i veiskjæring 1 km sør for vannet. Skiferen oppviser laminering på cm skala med veksling i kvarts/feltspat forholdet og innhold av muskovitt. Feltspaten er rødlig antagelig k-feltspat. Skifrigheten er forårsaket av orientert muskovitt og kløvflatene er plane. Muskovitten er ofte grovkornet (2-10mm), noe som gir svært dekorative overflater. Bergarten er imidlertid sprø og hellene knekker lett. Det har ikke vært drift på forekomsten, men det har vært tatt ut et lite parti med heller i forbindelse med veibygging.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Bjerkgård, Terje , 1991
Skiferforekomster i Rollag kommune, Buskerud. Rapport fra kartlegging 1991.
;Rollag kommune;RAPPORT;[14] s. pages

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Bjerkgård, T. 2000: Kartlegging av skifer i Veggli, Rollag Kommune, NGU rapport 2000.099, 19 sider.


The fact sheet was created on 21.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway