English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3051 - 602 Røynebu
(Objekt Id: 9648)
(Sist oppdatert: 28.01.2010)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Rollag (3051)
Kart 1:50000: Tinnsjø (1614-1) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 508890 m. Nord: 6650800 m.
Lengdegrad: 9.1593560 Breddegrad: 59.9944160
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Røynebu Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet: Middels god
Litologi: Kvartsskifer Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Mineralogi:
Feltspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Muskovitt Hovedmineral (>10%)
Biotitt Aksessorisk mineral (<1%)

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1991 - 1991 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:Rollag kommune
T. Bjerkgård på oppdrag for kommunen

Forekomstbergart
Litologi: Kvartsskifer Forvitringsfarge:
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 175 / 6 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Setesdal-Hallingdalkomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :175 / 6

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Skiferforekomst med lengde minst 1400 m langs strøket og minst 20 m mektig ved Røynebuvannet og sørover langs elva Kravsa. Adkomst til forekomsten er ca. 2 km sørover på bomvei (låst bom) fra Nyset ved fjellveien til Vorset. Forekomsten er best blottet i veiskjæringen umiddelbart øst for Røynebuvannet og i veiskjæring 1 km sør for vannet. Skiferen oppviser laminering på cm skala med veksling i kvarts/feltspat forholdet og innhold av muskovitt. Feltspaten er rødlig antagelig k-feltspat. Skifrigheten er forårsaket av orientert muskovitt og kløvflatene er plane. Muskovitten er ofte grovkornet (2-10mm), noe som gir svært dekorative overflater. Bergarten er imidlertid sprø og hellene knekker lett. Det har ikke vært drift på forekomsten, men det har vært tatt ut et lite parti med heller i forbindelse med veibygging.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bjerkgård, Terje , 1991
Skiferforekomster i Rollag kommune, Buskerud. Rapport fra kartlegging 1991.
;Rollag kommune;RAPPORT;[14] s. sider

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Bjerkgård, T. 2000: Kartlegging av skifer i Veggli, Rollag Kommune, NGU rapport 2000.099, 19 sider.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse