Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 3051 - 603 Helgesplass vest
(Object Id: 9649)
(Last updated: 14.03.2019)

Location
County: Viken Municipality: Rollag (3051)
Map 1:50000: Nore (1615-2) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 507429 m. North: 6658410 m.
Longitude: 9.1334600 Latitude: 60.0627770
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Quartzitic flagstone
Brickstone(Y/N): Y
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 21.03.2017)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Helgesplass Classification: Cleaved slabs Colour: Grayish
Play of colours : Uniformity: Medium good
Lithology: Quartzrich flagstone Grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm)

Mineralogy:
Feldspar Major mineral (>10%)
Muscovite Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Calcite Subordinate mineral (1-10%)
Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Hematite Accessory mineral (<1%)
Epidote Accessory mineral (<1%)

Operations
From - To Activity Comments
1950 - 1960 Test mining Company/Institution :G. Røisgård
1991 - 1991 Detail mapping Company/Institution :Rollag Kommune
T. Bjerkgård på oppdrag for kommunen
2000 - 2000 Detail mapping Company/Institution :NGU mineralressurser
I forbindelse med trefylkesprosjektet (Buskerud, Vestfold, Telemark).

Deposit rock
Lithology: Quartzrich flagstone Weathering colour:
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form: Layer
Main texture: Schistose
Main grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 219 / 17 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period:
Province: South Norwegian Basement Province
Geotec.unit: Telemark Supergroup
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Heddal Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :219 / 17

Information(s) in free text format
Description
Det har vært drevet på to parallelle skifersoner i Helgesplass. Disse har en innbyrdes avstand på 50 m vinkelrett strøket. Begge har et fall på ca. 20 grader mot NV. Helgesplass Vest er gitt som betegnelse på den strukturelt øverste sonen i området. Det er drevet tre brudd på denne sonen over en lengde på 130 meter. Totalt er det tatt ut ca. 3000 m³ i de tre bruddene. Sonen kan følges videre 60-70 meter mot nordøst fra det øverste bruddet, men skifrigheten avtar gradvis. I sørvest og nedenfor det nederste bruddet forsvinner skiferen under skrot-tipp og overdekke. Sonen har en mektighet på 6-8 meter og har generelt en meget god spaltbarhet med gjennomgående kløvplan på mm til 2-3 cm skala og også større i partier. Spalteflatene er plane og er dekorative med mm-korn av muskovitt med mindre mengder biotitt. Ellers inneholder skiferen kvarts og feltspat som hovedmineraler, mens epidot, kalkspat og hematitt, muligens også ilmenitt opptrer aksessorisk. Det er gjennomgående lite sprekkdannelse i skiferen og gjennomskjærende epidot-kvarts og kvartsårer er sjeldne. Flater som har vært utsatt for vær og vind ser ikke ut til å ruste eller forvitre i nevneverdig grad. Den øverste del av skifersonen vil være uaktuell på grunn av en hytte, mens området mellom de to nederste bruddene vil kunne drives. Ser vi bare på dette området, er det ca. 65 m mellom bruddene som er blottlagt i småskrenter. Regner vi 7 m som mektighet og drift i 30 meters bredde (pga. liten forsenkning i vest kan kanskje mer tas ut før det blir for dypt) fås et volum på ca. 14000 m³, som omregnet i 2 cm skiferplater blir 700000 m². 90% skrot (konservativt) gir 70000 m². Det er også positivt at forekomsten ligger bare 100 meter fra hovedveien, men mindre gunstig at det er hus bare 75 m på nedsiden av forekomsten. Drift kan også være sjenerende for de som eier hytta like over (75-100 m) det potensielle bruddet. Videre er det høyspentledninger (tilhører hovedoverføringsnettet) bare 20-30 meter unna i sør.
Location
Forekomsten ligger lett tilgjengelig langs veien opp til gården Helgesplass og i underkant av 100 meter fra riksvei 40. Fra de beste partiene er det omlag 75 meter ned til nærmeste hus i Grinderoe og 75 meter til en hytte. Det er bare 25-30 meter ned til høyspentledninger.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Bjerkgård, Terje , 1991
Skiferforekomster i Rollag kommune, Buskerud. Rapport fra kartlegging 1991.
;Rollag kommune;RAPPORT;[14] s. pages

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Bjerkgård, T. 2000: Kartlegging av skifer i Veggli, Rollag Kommune, NGU rapport 2000.099, 19 sider.

Name of Locality: Røisgård
(Object Id: 13104 603,01,00)

Location
County: Viken Municipality: Rollag (3051)
Map 1:50000: Nore (1615-2) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 507429 m. North: 6658410 m.
Longitude: 9.1334600 Latitude: 60.0627770
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Quartzitic flagstone
Brickstone(Y/N):
Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Helgesplass Classification: Colour: Grayish
Play of colours : Uniformity: Good
Lithology: Quartzrich flagstone Grain size: Medium grained (1-3 mm)

Operations
From - To Activity Comments
Regular production
1991 - 1991 Detail mapping Company/Institution :Rollag Kommune
T. Bjerkgård på oppdrag for kommunen.
2000 - 2000 Detail mapping Company/Institution :NGU mineralressurser
I forbindelse med trefylkesprosjektet (Buskerud, Vestfold, Telemark).

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :220 / 18

Information(s) in free text format
Description
Røisgard er det nordligste bruddet i Helgesplass Vest sonen. Bruddet er ca. 50 m langt, 20 m bredt og 5 m dypt og ligger ca.30 m nordøst for hytte ved veikryss der gårdsveien deler seg til gårdene Tåta og Helgesplass. Det er traktorvei fram til bruddet. En 15 m lang og 5 m høy skjæring står igjen vest i bruddet. Denne oppviser god skifrighet og rette spalteriss.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Bjerkgård, Terje , 1991
Skiferforekomster i Rollag kommune, Buskerud. Rapport fra kartlegging 1991.
;Rollag kommune;RAPPORT;[14] s. pages

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Bjerkgård, T. 2000: Kartlegging av skifer i Veggli, Rollag Kommune, NGU rapport 2000.099, 19 sider.

Name of Locality: Grinderoe
(Object Id: 13105 603,02,00)

Location
County: Viken Municipality: Rollag (3051)
Map 1:50000: Nore (1615-2) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 507309 m. North: 6658370 m.
Longitude: 9.1313030 Latitude: 60.0624200
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Quartzitic flagstone
Brickstone(Y/N):
Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Helgesplass Classification: Cleaved slabs Colour: Grayish
Play of colours : Uniformity: Good
Lithology: Quartzrich flagstone Grain size: Medium grained (1-3 mm)

Operations
From - To Activity Comments
1960 - 1970 Regular production Company/Institution :Sebjørn og Knut Helgesplass
I forbindelse med trefylkesprosjektet (Buskerud, Vestfold, Telemark).
1991 - 1991 Detail mapping Company/Institution :Rollag Kommune
T. Bjerkgård på oppdrag for kommunen
2000 - 2000 Detail mapping Company/Institution :NGU mineralressurser

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :238 / 15

Information(s) in free text format
Description
Grinderoe bruddet ligger lengst sør i Helgesplass Vest sonen. Bruddet er ca. 30 m langt, 10 m bredt og maks. 5 m dypt. Bruddet blir grunnere og skrår oppover i skrent opp fra gårdsvei opp til Helgesplass og Tåta. God kløv på 1-5 cm skala som følge av muskovittrike lamina. Muskovitten har en kornstørrelse på 1-2 mm på flatene. Det er god styrke på hellene.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Bjerkgård, Terje , 1991
Skiferforekomster i Rollag kommune, Buskerud. Rapport fra kartlegging 1991.
;Rollag kommune;RAPPORT;[14] s. pages

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Bjerkgård, T. 2000: Kartlegging av skifer i Veggli, Rollag Kommune, NGU rapport 2000.099, 19 sider.

Name of Locality: Grinderoe øvre
(Object Id: 13106 603,03,00)

Location
County: Viken Municipality: Rollag (3051)
Map 1:50000: Nore (1615-2) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 507350 m. North: 6658389 m.
Longitude: 9.1320230 Latitude: 60.0625980
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Quartzitic flagstone
Brickstone(Y/N):
Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Historical production:


Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :245 / 55

Information(s) in free text format
Description
Dette bruddet ligger ca. 50 m sørover langs strøket for Røisgårdbruddet. Det er ca 15 m langt, 10 m bredt og inntil 4 m dypt. Bruddet ble drevet fram til begynnelsen av 1970-årene. Spaltbarheten her er meget god.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Bjerkgård, Terje , 1991
Skiferforekomster i Rollag kommune, Buskerud. Rapport fra kartlegging 1991.
;Rollag kommune;RAPPORT;[14] s. pages

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Bjerkgård, T. 2000: Kartlegging av skifer i Veggli, Rollag Kommune, NGU rapport 2000.099, 19 sider.


The fact sheet was created on 21.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway