Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 3051 - 605 Nesterud
(Object Id: 9651)
(Last updated: 08.07.2021)

Location
County: Viken Municipality: Rollag (3051)
Map 1:50000: Nore (1615-2) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 509419 m. North: 6657759 m.
Longitude: 9.1691750 Latitude: 60.0568990
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Quartzitic flagstone
Brickstone(Y/N):
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 21.03.2017)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Nesterud Classification: Cleaved slabs Colour: Grayish
Play of colours : Uniformity: Medium good
Lithology: Quartzrich flagstone Grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm)

Mineralogy:
Biotite Major mineral (>10%)
Feldspar Major mineral (>10%)
Muscovite Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Hematite Subordinate mineral (1-10%)
Garnet Accessory mineral (<1%)
Epidote Accessory mineral (<1%)
Calcite Accessory mineral (<1%)

Operations
From - To Activity Comments
1960 - 1970 Test mining Company/Institution :Knut Helgeplass
1991 - 1991 Geology Company/Institution :Rollag kommune
Utført av T. Bjerkgård på oppdrag for kommunen.
2000 - 2000 Detail mapping Company/Institution :NGU mineralressurser
I forbindelse med trefylkesprosjektet (Buskerud, Vestfold, Telemark).

Deposit rock
Lithology: Quartzrich flagstone Weathering colour:
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form: Layer
Main texture: Schistose
Main grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 270 / 7 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period:
Province: South Norwegian Basement Province
Geotec.unit: Telemark Supergroup
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Heddal Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :270 / 7

Information(s) in free text format
Description
Forekomsten ligger like ved gården Nesterud. Den er blottlagt i en liten kolle rett øst for veien opp til Toeneiet og også i noen skrenter rett vest for veien. Den har således en utstrekning på minst 100 meter. Sonen har en tykkelse på minst 4 meter og en minimums bredde på 15 meter. Imidlertid vil en fort få problemer på østsiden av veien på grunn av overliggende uegnet skifer i relativt høye skrenter. På vestsiden av veien er det med stor sannsynlighet mulig å ta ut ca. 3000 m³ med skifer. Skiferen har en godt utviklet spaltbarhet på 1-3 cm skala. Kløvflatene som har et slakt fall mot nord (skifrighet 270°/07°), er dekorative med mm-kornet muskovitt og biotitt på flatene i varierende forhold som gir lyse og noe mørkere varianter. Forøvrig er kvarts og feltspat hovedmineraler sammen med glimmer, mens hematitt opptrer underordnet og kalkspat, epidot og meget finkornet granat opptrer aksessorisk. Det er enkelte kvartslinser og aggregater, men disse er såpass sjeldne at de skaper bare små problemer. De blottlagte partiene av sonen viser en del oppsprekking, særlig vest i kollen ved veien. Kollen ved veien ble sprengt for forsøksdrift høsten 2001. Det viste seg da at skiferen kan være for tungtspaltelig til å kunne drives.
Location
Nesterudforekomsten ligger ca. 3 km ovenfor riksveg 40 og 510 m.o.h. Forekomsten ligger ca. 75 m nordvest for gården og er blottlagt langs gårdsvegen til Toeneiet.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Nesterudforekomsten-oversikt"
Photo no. 2 showing Nesterudforekomsten-nærbilde"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Bjerkgård, Terje , 1991
Skiferforekomster i Rollag kommune, Buskerud. Rapport fra kartlegging 1991.
;Rollag kommune;RAPPORT;[14] s. pages

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Bjerkgård, T. 2000: Kartlegging av skifer i Veggli, Rollag Kommune, NGU rapport 2000.099, 19 sider.


The fact sheet was created on 21.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway