English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3051 - 605 Nesterud
(Objekt Id: 9651)
(Sist oppdatert: 08.07.2021)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Rollag (3051)
Kart 1:50000: Nore (1615-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 509419 m. Nord: 6657759 m.
Lengdegrad: 9.1691750 Breddegrad: 60.0568990
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N):
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Nesterud Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet: Middels god
Litologi: Kvartsskifer Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Mineralogi:
Biotitt Hovedmineral (>10%)
Feltspat Hovedmineral (>10%)
Muskovitt Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Hematitt Underordnet mineral (1-10%)
Granat Aksessorisk mineral (<1%)
Epidot Aksessorisk mineral (<1%)
Kalkspat Aksessorisk mineral (<1%)

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1960 - 1970 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Knut Helgeplass
1991 - 1991 Geologi Selskap/Institusjon:Rollag kommune
Utført av T. Bjerkgård på oppdrag for kommunen.
2000 - 2000 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:NGU mineralressurser
I forbindelse med trefylkesprosjektet (Buskerud, Vestfold, Telemark).

Forekomstbergart
Litologi: Kvartsskifer Forvitringsfarge:
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Skifrig
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 270 / 7 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Telemarkovergruppen
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Heddal Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :270 / 7

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Forekomsten ligger like ved gården Nesterud. Den er blottlagt i en liten kolle rett øst for veien opp til Toeneiet og også i noen skrenter rett vest for veien. Den har således en utstrekning på minst 100 meter. Sonen har en tykkelse på minst 4 meter og en minimums bredde på 15 meter. Imidlertid vil en fort få problemer på østsiden av veien på grunn av overliggende uegnet skifer i relativt høye skrenter. På vestsiden av veien er det med stor sannsynlighet mulig å ta ut ca. 3000 m³ med skifer. Skiferen har en godt utviklet spaltbarhet på 1-3 cm skala. Kløvflatene som har et slakt fall mot nord (skifrighet 270°/07°), er dekorative med mm-kornet muskovitt og biotitt på flatene i varierende forhold som gir lyse og noe mørkere varianter. Forøvrig er kvarts og feltspat hovedmineraler sammen med glimmer, mens hematitt opptrer underordnet og kalkspat, epidot og meget finkornet granat opptrer aksessorisk. Det er enkelte kvartslinser og aggregater, men disse er såpass sjeldne at de skaper bare små problemer. De blottlagte partiene av sonen viser en del oppsprekking, særlig vest i kollen ved veien. Kollen ved veien ble sprengt for forsøksdrift høsten 2001. Det viste seg da at skiferen kan være for tungtspaltelig til å kunne drives.
Beliggenhet
Nesterudforekomsten ligger ca. 3 km ovenfor riksveg 40 og 510 m.o.h. Forekomsten ligger ca. 75 m nordvest for gården og er blottlagt langs gårdsvegen til Toeneiet.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Nesterudforekomsten-oversikt"
Foto nr. 2 viser "Nesterudforekomsten-nærbilde"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bjerkgård, Terje , 1991
Skiferforekomster i Rollag kommune, Buskerud. Rapport fra kartlegging 1991.
;Rollag kommune;RAPPORT;[14] s. sider

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Bjerkgård, T. 2000: Kartlegging av skifer i Veggli, Rollag Kommune, NGU rapport 2000.099, 19 sider.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse