English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3435 - 603 Bårstad
(Objekt Id: 9686)
(Sist oppdatert: 22.09.2011)
Tilhører provinsen: Klebersten i Nord-Gudbrandsdal

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Vågå (3435)
Kart 1:50000: Otta (1718-4) Kart 1:250000: Lillehammer
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 515737 m. Nord: 6855659 m.
Lengdegrad: 9.2988400 Breddegrad: 61.8334250
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 22.sep.2011 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Kleberstein Klassifikasjon: blokker Farge: Grønn
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kleberstein Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Dette er den største dagåpningen i Bårstad-området. Lengden på bruddet er ca. 100 m, bredden på bredeste ca. 25 m og dybden 10-20 m. Klebersteinen her er grovkornet og "feit", dvs. talkrik. Fargen varierer fra nesten hvit til mørk grønn. I nyere tid har den uttatte massen utelukkende gått til nedknusing i mølle like ved bruddet og så brukt til industriformål. Usikkert om det er tatt ut blokkstein for natursteinsformål her.
Beliggenhet
Bårstad-bruddene ligger i lia ca. 1 km øst for Rv15 og ca. 2 km nord for Lalm.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"
Foto nr. 2 viser " Bruddvegg med stollinngang i bunnen"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gautneb, Håvard , 1995
Petrografisk undersøkelse av noen prøver fra Bårstad og Nyseter klebersteinsforekomster, Vågå og Sel kommuner, Oppland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.95.140;6 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en petrrografisk beskrivelse av noen prøver fra Bårstad og Nyseter klebersteinsforekomster. Samtlige prøver er talk- og magnesittrike klebersteiner. Talkinnholdet varierer fra 65 til 70% og magnesittinnholdet fra 14 til 28%. Ingen av prøvene inneholder nevneverdig mengde av serpentin eller andre asbestlignende mineraler. Prøvene er analysert med XRF og Leco CO2 analysator.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
05156030001 Håndstykke
Prøvetaker: Bjørn Lund/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1

Navn på lokalitet: Bårstad 1
(Objekt Id: 22518 603,01,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Vågå (3435)
Kart 1:50000: Otta (1718-4) Kart 1:250000: Lillehammer
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 515544 m. Nord: 6855684 m.
Lengdegrad: 9.2951680 Breddegrad: 61.8336550
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 22.sep.2011 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bruddet antas å være det eldste i Bårstad-området grunnet tydelige hakkespor på bruddveggen. Stor blokk har rast ut fra veggen, og fremdeles er her rasfare.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"
Foto nr. 2 viser "Bruddveggen"

Navn på lokalitet: Bårstad 2
(Objekt Id: 22519 603,02,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Vågå (3435)
Kart 1:50000: Otta (1718-4) Kart 1:250000: Lillehammer
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 515560 m. Nord: 6855593 m.
Lengdegrad: 9.2954710 Breddegrad: 61.8328320
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Nei , (Stadfestet 22.sep.2011 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Et større brudd hvor det også er stoller hvor det er drevet underjordsdrift.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"
Foto nr. 2 viser "Bruddvegg med rasfare"

Navn på lokalitet: Bårstad 3
(Objekt Id: 22520 603,03,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Vågå (3435)
Kart 1:50000: Otta (1718-4) Kart 1:250000: Lillehammer
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 515609 m. Nord: 6855839 m.
Lengdegrad: 9.2964160 Breddegrad: 61.8350400
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Nei , (Stadfestet 22.sep.2011 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Ganske stort brudd dette også. Muligens er det tatt ut like mye her som i det vi har valgt som hovedbrudd.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"
Foto nr. 2 viser "Stoll i nedre del av bruddet"
Foto nr. 3 viser "Ikke fritt for rasfare her heller"

Navn på lokalitet: Bårstad 4
(Objekt Id: 22521 603,04,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Vågå (3435)
Kart 1:50000: Otta (1718-4) Kart 1:250000: Lillehammer
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 515437 m. Nord: 6855918 m.
Lengdegrad: 9.2931510 Breddegrad: 61.8357540
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Nei , (Stadfestet 22.sep.2011 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Utgående på dette bruddet er ikke så stor, men hva som skjuler seg under jord er ukjent.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Navn på lokalitet: Bårstad 5
(Objekt Id: 22522 603,05,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Vågå (3435)
Kart 1:50000: Otta (1718-4) Kart 1:250000: Lillehammer
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 515329 m. Nord: 6855994 m.
Lengdegrad: 9.2911070 Breddegrad: 61.8364490
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Nei , (Stadfestet 22.sep.2011 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Dette ser ut som et forsøksbrudd.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse