Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 3435 - 605 Hauktjern
(Object Id: 9689)
(Last updated: 04.10.2011)
Belongs to the Province: Klebersten i Nord-Gudbrandsdal

Location
County: Innlandet Municipality: Vågå (3435)
Map 1:50000: Otta (1718-4) Map 1:250000: Lillehammer
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 520272 m. North: 6854318 m.
Longitude: 9.3847870 Latitude: 61.8211710
Show on map

Resource
Resource Type: Soapstone and serpentinite Resource Subtype: Soapstone
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 04.okt.2011 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Tjernet som i dag fyller det nedlagte bruddet dekker et areal på ca. 5 mål. Dybden er ukjent, men antas å være betydelig idet det nå brukes av brannvesenet som vannreservoar. Kleberblokk herfra ble saget ved anlegget på Sagflaten og brukt i produksjon av ovner og peiser. Mye gikk også til eksport, mest til Tyskland og Frankrike.
Location
Forekomsten ligger på åsen SSV for Sel sentrum. Det er adkomst via veien opp Sagdalen, forbi det gamle anlegget på Sagflaten og videre ca. 1 km i SSV-lig retning.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddet"


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway