English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3435 - 605 Hauktjern
(Objekt Id: 9689)
(Sist oppdatert: 04.10.2011)
Tilhører provinsen: Klebersten i Nord-Gudbrandsdal

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Vågå (3435)
Kart 1:50000: Otta (1718-4) Kart 1:250000: Lillehammer
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 520272 m. Nord: 6854318 m.
Lengdegrad: 9.3847870 Breddegrad: 61.8211710
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 04.okt.2011 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Tjernet som i dag fyller det nedlagte bruddet dekker et areal på ca. 5 mål. Dybden er ukjent, men antas å være betydelig idet det nå brukes av brannvesenet som vannreservoar. Kleberblokk herfra ble saget ved anlegget på Sagflaten og brukt i produksjon av ovner og peiser. Mye gikk også til eksport, mest til Tyskland og Frankrike.
Beliggenhet
Forekomsten ligger på åsen SSV for Sel sentrum. Det er adkomst via veien opp Sagdalen, forbi det gamle anlegget på Sagflaten og videre ca. 1 km i SSV-lig retning.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse