Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 3435 - 611 Finna hovedbudd
(Object Id: 9748)
(Last updated: 21.09.2020)

Location
County: Innlandet Municipality: Vågå (3435)
Map 1:50000: Vågå (1618-1) Map 1:250000: Årdal
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 499492 m. North: 6864040 m.
Longitude: 8.9903330 Latitude: 61.9089790
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Mica schist
Brickstone(Y/N): Y
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 02.sep.2011 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Takskifer Classification: Cleaved slabs Colour:
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Mica schist Grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm)

Photo no. 1 showing Håndstuff"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :360 / 18

Information(s) in free text format
Description
Dette er et av de større takskiferbrudd i Norge. Bruddet dekker et areal på over 50 mål. Mot den bratte dalsida i vest er bruddkanten ca. 30 m høy, så det er anseelige mengder skifer som er tatt ut her. Skiferen er mørk grå - nesten svart med 2-3 mm store granatkorn jevnt fordelt utover lagflatene. Den spalter i flere tykkelser, men størsteparten av uttaket er nok gått til takskifer. Mange paller med tykk skifer (5 - 10 cm) står igjen i bruddet. Dette antas tenkt brukt til murestein. Det antas at driften her tok slutt i 1995. I ei gjenstående anleggsbrakke hang et A4-ark vedrørende ferieavvikling dette året. Mye av bruddet er i ferd med å vokse igjen av older og annen løvskog.
Location
Her er brudt skifer på begge sider av elva Finna, men absolutt mest er tatt på SV-siden. Bruddet ligger rett vest for gården Skjesvold.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Oversiktsbilde mot øst"
Photo no. 2 showing Mye ganske tykk skifer ligger på pall i bruddet"
Photo no. 3 showing Bruddveggen mot SV er ca. 30 m høy"
Photo no. 4 showing Skrottippen har store dimensjoner."

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Strand, Geir , 1962
Notat vedrørende skiferindustrien i Gudbrandsdalen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5614;4 pages
Abstract:
I Vågå finnes en god leirskifer ved Finna, i Skogbygda. Her har vært drift som visstnok ble innstilt p.g.a. brytnings- og transportvansker dengang. Feltene bør underkastes en ny vurdering. På Høvringen er periodevis brutt endel meget pen skifer. Dessverre er skiferen her ofte vridd. Feltene synes dog vel verdt undersøkelse, ikke minst for å se om de strekker seg videre innover fjellet. Ved Spranget, midtveis mellom Mysuseter og Rondvassbu, er i noen år drevet et brudd på en nesten hvit sparagmittskifer. Dessverre spalter den tynt. Grimsdalsfeltet i Dovre; skiferen som finnes i dette området kan man si er av god kvalitet, og årsaken til at bare små mengder tidligere er brutt er at forekomsten ligger midt på snaufjellet, 1100 m.o.h. Veibygging er ikke vanskelig. Strøm må føres fram til feltet. Det vil bli satset kraftig på en prøvedrift i dette feltet. Feltet bør befares og kartlegges før prøvedriften tar til. Det finnes helleskifer i Jønndalen i Dovre. Skiferen er lite plan, og helle- utbyttet kan bli lite.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
501611 Hand specimen
Sampler: Bjørn Lund/...Stored: Løkken/...Size(kg): 1


The fact sheet was created on 23.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway